Skip to main content

Warning message

Facilitair Directeur

Waar kan jij het verschil maken?

Als fusieziekenhuis moeten heel wat facilitaire processen geoptimaliseerd en gestroomlijnd worden.

Processen op vlak van voeding en keuken, schoonmaak, technische dienst, infrastructuur, veiligheid en preventie, groendienst, aankoop – voorraadbeheer - distributie, beheer onderliggende ICT infrastructuur, het verder ontwikkelen van het masterplan en leiden van de uitvoeringsprojecten… .
Deze vormen samen de belangrijkste resultaatsgebieden in jouw job.

Jouw uitdaging, ons droomprofiel:

 • je draagt bij tot, en vertrekt vanuit, de strategie van vzw KARUS en vertaalt die in een passende facilitaire strategie. Deze implementeer je in de dagelijkse werking van de ondersteunende diensten.
 • je geeft op een enthousiasmerende en inspirerende manier leiding en ondersteunt je medewerkers in het ontwikkelen van een efficiënte en dienstverlenende werking van hun diensten.
 • je werkt nauw samen met de manager infrastructuur en de verschillende diensthoofden.
 • jouw opdracht bestaat o.a. uit de inhoudelijke en administratieve opbouw en opvolging van projecten en dossiers, je snel inwerken in specifieke regelgeving, het ontwikkelen van een databeleid en boordtabellen...

Jouw kennis en specialisatie

 • je beschikt over een vooropleiding als burgerlijk of industrieel ingenieur of een andere technische opleiding of gelijkwaardige ervaring.
 • je hebt een grondige kennis van de regelgeving: HACCP / ARAB / AREI / milieuwetgeving /preventie en veiligheid / …of je kan deze kennis snel verwerven.
 • je hebt een grondige kennis van, en ervaring met, methodieken op het vlak van  projectmanagement van complexe processen, lean-benadering…


Jouw ervaring als leidinggevende

 • jouw breed spectrum aan leiderschapsvaardigheden kun je passend en afhankelijk van de situatie gericht inzetten. Een relevante ervaring van vijf jaar op het vlak van leidinggeven is een minimumvereiste. 
 • je hebt ervaring met het optimaliseren van operationele processen, en met de uitvoering van verbeteringsprojecten op de (werk)vloer.
 • je hebt ervaring met ICT-projecten en je hebt een inspirerende en strategische visie op de rol van ICT in een gezondheidsorganisatie.


Jouw uitstraling als persoon

 • je hebt een grote verantwoordelijkheidszin als ‘eigenaar’ van alle facilitaire domeinen (infrastructuur, technische dienst, ICT, schoonmaak, catering, logistiek … )
 • je bent zeer integer. Je communiceert open en direct, en hebt een lerende houding. Je bent  uitgesproken intern en extern klantgerichtheid en hebt een grote werkkracht en inzet. Humor en een hartelijke houding vormen de smeerolie voor de samenwerking.
 • je ziet de job als een uitstekende kans om je professionele vleugels uit te slaan in een breed veld van ondersteunende diensten. Bovendien beschouw je je job in dit fusieziekenhuis niet als een nine to five job.
 • je voelt je thuis in een waardengerichte organisatie met christelijke identiteit.
 • een job waarin je echt het verschil kan maken in een organisatie/sector in volle ontwikkeling met een grote maatschappelijke relevantie.
 • je maakt deel uit van een dynamisch directie- en managementteam waarin open en constructief samenwerken centraal staat, met het oog op het realiseren van de organisatiedoelstellingen.
 • ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en opleidingsmogelijkheden
 • een zeer competitief verloningspakket met extralegale voordelen

Facilitair Directeur

Karus, Melle
Contract Type: 
Internship
Degree Level: 
No Bachelor
Master
Apply before: