Skip to main content

Warning message

Expert Pollutiebestrijding (m/v/x)

Het belang van zeeën en oceanen voor het ecologische evenwicht op aarde is enorm. Bijgevolg staat de bescherming ervan vandaag hoog op de internationale agenda. In België zet de dienst Marien Milieu koers naar een gezond marien ecosysteem en een evenwichtige mariene ruimtelijke planning, steeds met duurzaamheid als leidraad. De dienst Marien Milieu gaat met verschillende Europese en regionale overheidsdiensten en partners in zee en geeft zo het nationale en internationale mariene milieubeleid mee vorm. Daarnaast informeert en sensibiliseert de dienst stakeholders en het grote publiek, en voorziet interventiemateriaal, -plannen en -procedures voor pollutiebestrijding op zee.

Ter versterking van de dienst Marien Milieu te Zandvoorde zoekt de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu momenteel een:
 
Functieomschrijving:

 • Je neemt het roer wat betreft operationele procedures en interventieplannen inzake pollutiebestrijding op zee.
 • Je volgt de ontwikkeling en uitvoering van nieuwe activiteiten in het Belgische deel van de Noordzee (windmolenparken, aquacultuur, …) op en stemt de interventiecapaciteit hierop af.
 • Je fungeert als kapitein bij de opleiding en training van technisch en interventiepersoneel van de externe partners (Hulpverleningszone 1, DAB Vloot en Defensie).
 • In overleg met de partners stuur je oefeningen voor pollutiebestrijding aan. Je neemt actief deel, evalueert het verloop van de oefening en doet aanbevelingen ter optimalisatie.
 • In geval van accidentele vervuiling op zee werk je samen met externe partners. Je verleent advies over de organisatie van de interventie, mobiliseert pollutiebestrijdingsmateriaal, coördineert de inzet ervan, ook buiten de diensturen, en komt altijd weer fris boven water.
 • Je zorgt ervoor dat het schip geen te grote zeilen voert. Om dit te garanderen, sta je in voor de budgetten en investeringen om pollutiebestrijding operationeel te houden.
 • Je organiseert het onderhoud en de periodieke keuringen van het pollutiebestrijdingsmateriaal.
 • Je springt in het diepe en neemt deel aan - (inter-)nationale vergaderingen en workshops inzake technische en operationele aspecten van pollutiebestrijding op zee.

Profiel:

 • Je doorzwom de woelige wateren van het hoger onderwijs en beschikt dus over een diploma van een Belgische universiteit of hogeschool in een van de volgende richtingen:
  • Bio-ingenieur, landbouwkunde
  • Dierengeneeskunde
  • Geneeskunde
  • Biologie, Chemie, Biotechnologie, Biochemie, Natuurkunde (Fysica), Informatica, Wiskunde, Geologie, Geografie, Milieu of Nautische wetenschappen
  • Burgerlijk ingenieur (alle opties) 
  • Industrieel ingenieur (alle opties)
  • Veiligheidswetenschappen, Milieu- en Preventiemanagement
  • Biomedische wetenschappen, Farmaceutische wetenschappen

Jobgerelateerde competenties

 • Inzake het maritieme en natuurbescherming voel je je als een vis in het water.
 • Nood- en interventieplannen, daar zwem je schoolslaggewijs doorheen.
 • Je beschikt over een basiskennis over de bestrijding van accidentele verontreiniging op zee.
 • Belgische, Europese en internationale actoren, instanties en samenwerkingsakkoorden betrokken bij interventies op zee doen ook een belletje rinkelen.
 • Je gaat doelgericht te werk, zonder kopje onder te gaan, en hebt verantwoordelijkheidszin.
 • Je bent rechtdoorzee en in staat om externe partners op dezelfde golflengte krijgen.

Persoonsgebonden competenties

 • Als volleerd badmeester beschik je over goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B, want voor de pollutiebestrijdingsoefeningen verplaats je je vlot tussen verschillende locaties aan de kust.
 • Je beschikt over een goede kennis van het Engels.

Aanbod:

 • De dienst Marien Milieu maakt deel uit van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Deze federale overheidsdienst buigt zich over de beleidsdomeinen Gezondheid, Voeding, Dieren & Planten en Milieu.
 • Hier duik je in een dijk van een job met voldoende ruimte voor autonomie en flexibiliteit.
 • Je komt terecht in een werksfeer.
 • Je hebt recht op een competitief salarispakket met interessante extralegale voordelen.

Solliciteren kan tot en met 25 november 2019

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Expert Pollutiebestrijding (m/v/x)

Selor, Ostend
Contract Type: 
Permanent contract
Categories: 
Civil Engineer, Industrial Engineer, Bio Engineer
Degree Level: 
Master
Years of experience: 
All Levels
Career level: 
Graduate
Apply before: 
Mon, 25/11/2019
Name of recruiter: 
Selor