Skip to main content

Expert Milieu

Functiebeschrijving

Als Environmental Expert werk je bij de directie "Community relations". Je ondersteunt het Head of Environment & CSR bij de opvolging en implementatie van de duurzame ontwikkelingsstrategie van het bedrijf. Je werkt mee aan de uitstippeling van het milieubeleid van Elia en houdt hierbij rekening met de huidige en toekomstige wetgevingen (federaal en regionaal niveau), de publieke en politieke opinie en andere verplichtingen van het bedrijf (o.a. op financieel gebied, realiteit van het net, verplichtingen uit het verleden).
Je staat in voor de volgende taken:

  • Je volgt de wetgeving permanent op en organiseert contacten met de overheden en de beroepsorganisaties om de belangen van Elia groep te positioneren en te verdedigen.
  • Je verzekert de coördinatie van geluidsstudies. In het geval van mogelijke overschrijding van de grenswaarden worden er aanpassingen gedaan aan de installaties om de normen inzake geluidsvolume te respecteren.
  • Je monitort met onze externe partners de projecten i.v.m. biodiversiteit, herstel van natuurlijke habitats (LIFE2, bescherming van vogels, salamanders, bijen...) en landschapsintegratie.
  • Je levert een adequate technische expertise binnen de milieudomeinen waar jij verantwoordelijk voor bent om een optimale technisch-economische uitvoering van het project mogelijk te maken.
  • Je neemt actief deel aan de verschillende interne werkgroepen in het kader van de uitvoering van de strategie voor duurzame ontwikkeling (ACT NOW-programma). Je beheert de transversale projecten en werkt samen met de betrokken diensten.
  • Als expert duurzame ontwikkeling neem je deel aan werkgroepen van de beroepsfederaties en organisaties waarvan Elia lid is (UWE, VOKA, BECI, Brussel Mobiliteit, FOD Mobiliteit en Vervoer, The Shift, Haven van Brussel, enz.) om de positie van Elia te verdedigen en concrete samenwerkingspistes te ontwikkelen.
  • Je maakt deel uit van een team dat de verschillende milieudomeinen voor heel België beheert: biodiversiteit, geluid, bodem. Afhankelijk van de beleidslijnen die binnen Elia groep worden uitgestippeld, kunnen deze expertisedomeinen mettertijd evolueren (momenteel zijn de andere behandelde onderwerpen: afvalbeheer, koolstofbalans, water, EMF, REG, hernieuwbare energie, partnerschappen, communicatie, opleidingen...)
  • Je bent de woordvoerder binnen jouw expertisedomeinen en je verzorgt de interne en externe communicatie. Je vertegenwoordigt Elia ook op verschillende evenementen.

Bilan carbone, Biodiversité, Direction, Uitvoering, Transport, Overtuigingskracht, Coordination, EMF, Politique, Rééducation, Durabilité, Management, Bilingual, EMF, Expertise technique, Milieubeleid, Suivi de projet, Duurzaamheid, Duurzame energie, Milieukunde, Implémentation, SPF, Communication, Politiek, Travail d'équipe, CSR, Bilingue, Milieuadministratie, Communicatie, Engelse taal, Gestion des déchets, Community Relations, Énergie, Ontwikkelingswerk, CSR, Ensemble

Expert Milieu

Elia nv/sa, Brussels
Categories: 
Project Management, Quality / Security / Environment, Developer, .NET Developer
Apply before: