Skip to main content

Entreprise Architect

  • Je levert expertise in de werking en verbetering van ICT-toepassingen en -diensten. Je identificeert de componenten die rechtstreeks of via aanpassing herbruikbaar zijn. Je beargumenteert jouw architecturale beslissingen, verduidelijkt ze en volgt er de implementatie van op.
  • Je zorgt ervoor dat de nieuwe en bijgewerkte diensten het passende serviceniveau hebben, robuust en onderhoudbaar zijn, zich invoegen in de bestaande architectuur en een kwaliteitsvolle gebruikerservaring bieden.
  • Je draagt bij aan de uitwerking van een architectuurstrategie door principes te definiëren die bij de ontwikkelingen moeten worden toegepast. Je ondersteunt het gebruik van deze principes. Je werkt mee aan hun evolutie met oog voor de kapitalisatie van best practices en een permanente optimalisatie.
  • Je werkt samen met de enterprise architect aan het beheer van het informatiesysteem door evoluties van de informaticamodellen voor te stellen. Je geeft advies en aanbevelingen over de architectuur van applicaties, de data en de technologie.
  • Je analyseert de recente technologische ontwikkelingen. Je identificeert hun mogelijke aanwendingen door het uitvoeren van impact- en haalbaarheidsstudies.

Best Practices, Opérations, ICT, Architecture, Impact, Ambitie, Application web, Planten, Confidentialité, Gestion de projets, Esprit d'équipe, Technologie, Architectuur, Bilingual, Informatisering, S-Lang, Projectbeheer, Implémentation, Ambition, Communication, Base de données, Optique, Informatiesysteem, Informatica, Bilingue, Consulting, MIS, Communicatie, Architecture, Loodsen, Human Capital, Engagement, Développement, Informatique, Abstract, Impact, Database, Adaptations, ICT-markt

Entreprise Architect

CIRB - CIBG, Brussels
Categories: 
IT, Developer, Project Management, Enterprise Architect, Web
Apply before: