Skip to main content

Warning message

Professor in Microbiële Ecologie voor de Bio-gebaseerde Circulaire Economie

Professor in Microbiële Ecologie voor de Bio-gebaseerde Circulaire Economie

ZAP-2019-74

Aan de Groep Wetenschap en Technologie van de KU Leuven, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen is er een voltijdse vacature gedeeld over het Departement Aard- en Omgevingswetenschappen en het Departement Chemische Ingenieurstechnieken bij het zelfstandig academisch personeel voor een microbiële ecoloog die op zoek gaat naar geschikte technologieën die bijdragen aan de bio-gebaseerde circulaire economie. Organische afvalstromen kunnen een bron zijn van producten met hoge toegevoegde waarde. De toekomst in de bio-gebaseerde circulaire economie is het vinden van technologieën om die producten uit de afvalstromen te halen. We zoeken internationaal georiënteerde kandidaten met onderwijscompetenties en een excellent profiel in onderzoek op vlak van toegepast microbiële ecologie. U zal werken binnen de Afdeling Bodem- en waterbeheer van het Departement Aard- en Omgevingswetenschappen. Die afdeling verricht onderzoek op het gebied van land- en waterbeheer op verschillende schalen en dit omvat o.a.
milieumicrobiologie en milieuchemie. (https://ees.kuleuven.be/bwb/). U zal nauw samenwerken met de Afdeling (Bio) Chemical Reactor Engineering and Safety (CREaS) van het Departement Chemische Ingenieurstechnieken. Die afdeling integreert expertise en technieken uit verschillende (bio) chemische reactor- en procestechnologiedomeinen (https://cit.kuleuven.be/creas).

* U hebt een doctoraat in de Bio-ingenieurswetenschappen of in een aanverwant domein en u hebt een bewezen expertise op het gebied van microbiële ecologie met betrekking tot biotechnologische toepassingen.
* U beschikt over een sterk onderzoeksdossier. De onderzoekskwaliteit blijkt uit publicaties in internationale tijdschriften.
* Aangetoonde wetenschappelijke mobiliteit wordt beschouwd als een sterke troef, onder meer door een ruime werkervaring buiten de KU Leuven.
* U heeft aantoonbare kwaliteiten voor het academisch onderwijs. Onderwijservaring is een pluspunt.
* U heeft de capaciteit om een onderzoeksteam te leiden en om onderzoeksfinanciering te verwerven.
* U beschikt over organisatorische vaardigheden, bent collegiaal ingesteld en bezit leidinggevende capaciteiten in een universitaire context. Dit wordt aangevuld met sterke interpersoonlijke vaardigheden en het vermogen om te functioneren in internationale teams.
* Een goede kennis van het Engels is een vereiste. De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen. Vooraleer u een lesopdracht in het Nederlands of het Engels doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands resp. Engels te verwerven.

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling in een intellectueel uitdagende omgeving. De KU Leuven is een onderzoeksgerichte, internationaal georiënteerde universiteit die zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoert. Zij is sterk inter- en multidisciplinair en streeft naar internationale excellentie. Zij werkt hiervoor actief samen met haar onderzoekspartners in binnen- en buitenland. De KU Leuven biedt haar studenten een academische vorming gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau.

U werkt in Leuven, een historische en tegelijk dynamische en levendige stad in het centrum van België. Leuven bevindt zich op twintig minuten van Brussel, de hoofdstad van de Europese Unie, en op minder dan twee uur van Parijs, Londen en Amsterdam.

Afhankelijk van uw dossier en kwalificaties wordt u benoemd in één van de graden van het zelfstandig academisch personeel: docent, hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar. Junior onderzoekers worden in principe aangesteld als docent tenure track voor 5 jaar. Nadien worden ze, bij positieve evaluatie, benoemd als hoofddocent. U ontvangt een startkrediet om uw onderzoek op te starten en om een PhD-student aan te werven.

De KU Leuven is goed uitgerust om buitenlandse professoren en hun familie te verwelkomen en biedt praktische ondersteuning op het gebied van immigratie en administratie, huisvesting, kinderopvang, Nederlands leren, partner loopbaancoaching, ...
Om wetenschappelijke integratie en onderzoek in de eerste fase te faciliteren wordt een startfinanciering van 100.000 euro aangeboden aan nieuwe professoren, die geen substantiële andere financiering hebben en die minstens voor 50% aangeworven worden.

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Gert Verstraeten, tel.: +32 16 32 64 11, mail: gert.verstraeten@kuleuven.be, prof. dr. ir. Erik Smolders, tel.: +32 16 32 96 77, mail: erik.smolders@kuleuven.be of prof. dr. ir. Ilse Smets, tel.: +32 16 32 26 87, mail: ilse.smets@kuleuven.be. Indien u problemen ondervindt bij het elektronisch solliciteren, kan u mailen naar solliciteren@kuleuven.be.

Voeg aan uw sollicitatie volgende onderdelen toe (meer info vindt u op de jobsite KU Leuven):

* een biosketch waarin u uw meerwaarde als academicus aantoont voor de kerntaken onderzoek, onderwijs en dienstverlening in uw voorbije loopbaan en voor uw toekomstige activiteiten (maximaal 2 pagina's) ;
* een dossier over uw vijf belangrijkste publicaties of realisaties;
* een uitgebreid cv (met inbegrip van een volledige publicatielijst en desgevallend een portfolio van uw projecten);
* een onderzoeksplan met aandacht voor de uitbouw van een onderzoekslijn en bijhorend onderzoeksteam met oog voor samenwerking met collega-onderzoekers binnen de entiteit van tewerkstelling (maximaal 4 pagina's);
* uw visie op het academisch onderwijs en de organisatie ervan (maximaal 2 pagina's);
* uw bijdrage aan dienstverlenende activiteiten (interne representatie via lidmaatschap in raden en bestuursorganen, bijdragen aan de maatschappij vanuit onderwijs en onderzoek, outreach en wetenschapscommunicatie) (maximaal 1 pagina);
* uw visie op leiderschap (maximaal 1 pagina).

Professor in Microbiële Ecologie voor de Bio-gebaseerde Circulaire Economie

KU Leuven, Belgium
Categories: 
Developer, Engineer
Apply before: