Skip to main content

Engineering van "Zachte Materie" met (Bio) Polymeren (BOFZAP)

Engineering van "Zachte Materie" met (Bio) Polymeren (BOFZAP)

BZP-2019-5

Aan de Groep Wetenschap & Technologie van de KU Leuven, Faculteit Ingenieurswetenschappen, Departement Chemische Ingenieurstechnieken, Afdeling Soft Matter, Rheology and Technology (SMaRT) is er een voltijdse academische vacature in het zelfstandig academisch personeel in het domein van "Engineering van "zachte materie" met (bio)polymeren". We zoeken internationaal georiënteerde kandidaten met een uitstekend onderzoeksdossier en met onderwijscompetentie op het gebied van chemische ingenieurstechnieken en hun toepassingen voor productontwikkeling. De aanstelling wordt verwacht te starten op 1 oktober, 2020. Het Departement Chemische Ingenieurstechnieken (CIT) beschikt sinds 2015 over gloednieuwe laboratoria in Leuven Chem&Tech en het Leuven Nanocentre, hetgeen een uitdagende en multidisciplinaire onderzoeksomgeving creëert. CIT heeft een goede onderzoeksinfrastructuur, een uitgebreid internationaal netwerk, internationale uitstraling en een stabiel aanbod van talentvolle studenten
burgerlijk scheikundig ingenieur. Het Departement CIT, met 14 voltijdse professoren, bestaat uit vier afdelingen en een technologiecluster. De vacature sluit aan bij het onderzoek in de Afdeling SMaRT (Soft Matter, Rheology and Technology). SMaRT beschikt over een excellente onderzoeksinfrastructuur voor reologisch en morfologisch onderzoek, heeft een uitgebreid internationaal netwerk, connecties met bedrijven, een stabiel aanbod van talentvolle doctoraatsstudenten en een internationale onderzoeksomgeving.

U hebt een diploma van doctor in de (ingenieurs)wetenschappen, bij voorkeur in de Chemische Technologie, of een daarmee gelijkwaardig diploma.

U beschikt over een sterk onderzoeksdossier in het vakgebied. De onderzoekskwaliteit blijkt uit publicaties in toonaangevende internationale tijdschriften. Internationale onderzoekservaring is een belangrijk pluspunt.

Indien u recent gepromoveerd bent, is het van belang dat u uw onderzoeks- en groeipotentieel met academische referenties onderbouwt.

U hebt aantoonbare kwaliteiten voor het academisch onderwijs. Onderwijservaring is een pluspunt.

U beschikt over organisatorische vaardigheden en u bent collegiaal ingesteld. U bezit ook leidinggevende capaciteiten in een universitaire context.

Een goede kennis van het Engels is een vereiste.

De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen. Vooraleer u een lesopdracht in het Nederlands of Engels doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands resp. Engels te verwerven. https://www.kuleuven.be/communicatie/intranet/taalattestering/english.

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling in een intellectueel uitdagende omgeving. De KU Leuven is een onderzoeksintensieve, internationaal georiënteerde universiteit die zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoert. Zij is sterk inter- en multidisciplinair gericht en streeft naar internationale excellentie. Zij werkt hiervoor actief samen met haar onderzoekspartners in binnen- en buitenland. Haar studenten biedt ze een academische vorming aan die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau.

U werkt in Leuven, een historische en tegelijk dynamische en levendige stad in het centrum van België, op twintig minuten afstand van Brussel, de hoofdstad van de Europese Unie, en op minder dan twee uur van Parijs, Londen en Amsterdam.

Afhankelijk van uw dossier en kwalificaties wordt u aangesteld of benoemd in een van de graden van het zelfstandig academisch personeel: docent, hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar. Junior onderzoekers worden in principe aangesteld als docent tenure track voor een periode van 5 jaar; nadien worden ze, bij positieve evaluatie, vast benoemd als hoofddocent.

De KU Leuven voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid. Zij moedigt kandidaten uit groepen die in de universiteit momenteel ondervertegenwoordigd zijn expliciet aan om zich kandidaat te stellen.

De KU Leuven is goed uitgerust om buitenlandse professoren en hun familie te verwelkomen en biedt praktische ondersteuning op het gebied van immigratie en administratie, huisvesting, kinderopvang, Nederlands leren, partner loopbaancoaching, ...

Om wetenschappelijke integratie en onderzoek in de eerste fase te faciliteren wordt een startfinanciering van 100.000 euro aangeboden aan nieuwe professoren, die geen substantiële andere financiering hebben en die minstens voor 50% aangeworven worden.

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Christian Clasen, academische contactpersoon (email: christian.clasen@kuleuven.be, tel.: +32 16 32 23 54) of prof. dr. ir. Paula Moldenaers, departementsvoorzitter Chemische Ingenieurstechnieken ( email: paula.moldenaers@kuleuven.be, tel.: +32 16 32 23 59,).

Meer informatie over de richtlijnen, reglement en aanvraagdossier is te verkrijgen bij mevrouw Kristin Vermeylen (kristin.vermeylen@kuleuven.be , tel. +32 16 32 09 07) of mevrouw Christelle Maeyaert (christelle.maeyaert@kuleuven.be , tel. +32 16 31 41 94).

Engineering van "Zachte Materie" met (Bio) Polymeren (BOFZAP)

KU Leuven, Belgium
Categories: 
Engineer
Apply before: