Skip to main content

Warning message

Duurzame Betonstructuren (BOFZAP)

Aan de Groep Wetenschap & Technologie KU Leuven, Faculteit Ingenieurswetenschappen, Departement Burgerlijke Bouwkunde is er een voltijdse vacature in het zelfstandig academisch personeel. We zoeken internationaal georiënteerde kandidaten met een excellent onderzoeksdossier en met onderwijscompetentie in het domein van duurzame structuren en structuurcomponenten in gewapend en/of voorgespannen beton. Aanstelling is voorzien op 1 oktober 2020. De voltijdse academische positie "duurzame betonstructuren" is gericht op het ontwerp en statistische betrouwbaarheidsanalyse van structuren en componenten in beton die onderhevig zijn aan natuurlijke en door de mens veroorzaakte risico's. Het onderzoek integreert structurele aspecten met algemene duurzaamheidsaspecten, rekening houdend met het gebruik van cementgebonden composieten met verbeterde mechanische prestaties. Het doel is om bij te dragen aan het verbeteren van technische toepassingen in de bouwsector, waarbij de uitdagingen van de 21e eeuw
worden aangepakt. De positie zal ingenomen worden in de Afdeling Bouwmaterialen en Bouwtechnieken die ingebed is in het Departement Burgerlijke Bouwkunde van de Faculteit Ingenieurswetenschappen. Deze faculteit werd de afgelopen jaren door onafhankelijke accreditatiecommissies systematisch hoog gerangschikt op vlak van onderzoeks- en onderwijskwaliteit. De onderzoeksafdeling beschikt over een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk op het gebied van de ontwikkeling en analyse van nieuwe en duurzame materialen en structurele componenten, optimalisatie van structuren, retrofitting en het conserveren van historische gebouwen en dit zowel in de academische als in de bedrijfswereld. De afdeling zet in op het vinden van oplossingen voor de huidige en toekomstige noden van de bouwsector en van de samenleving, waar het beheer van grondstoffen en duurzame structuren een belangrijke kwestie is bij een duurzame gebouwde omgeving waarbij o.a. rekening gehouden wordt met de flux van ruwe en
gerecycleerde grondstoffen. Ook het onderhoud en de upgrade van bestaande gebouwen en infrastructuur zijn belangrijke elementen in het duurzaamheidsverhaal. Er is bijzondere interesse voor het integreren van koolstofarme bouwmaterialen en voor erfgoedgebouwen in het duurzaam beheer van de gebouwde omgeving. De onderzoeksafdeling wil daarom innovatief onderzoek op het gebied van structurele analyse en ontwerp van duurzame betonstructuren verder uitbouwen en dit zowel met betrekking tot de wapening als met betrekking tot de betontechnologie. De huidige labofaciliteiten laten toe om grote structurele elementen te testen. Er is ook een cementlabo en een chemisch labo. Recent werd er een 'NDT en duurzaamheids'-labo geïnstalleerd. De afdeling werkt nauw samen met andere afdelingen in het departement en ook met andere departementen binnen de KU Leuven (Departement Architectuur, Afdeling Geologie van het Departement Aard- en Omgevingswetenschappen, Departement
Materiaalkunde, ...). De afdeling heeft ook een uitgebreid internationaal netwerk, connecties met bedrijven en non-profitorganisaties, trekt talentvolle doctoraatsstudenten aan en geniet van de KU Leuven ondersteunende werkomgeving.

U hebt een masterdiploma burgerlijk bouwkundig ingenieur of burgerlijk ingenieur-architect of een relevant gelijkwaardig diploma, en een doctoraat op proefschrift waarvan het onderwerp verband houdt met het gevraagde onderzoeks- en onderwijsdomein.

U beschikt over een sterk onderzoeksdossier in het vakgebied en een onbetwistbare onderzoeksintegriteit. De onderzoekskwaliteit blijkt uit publicaties in toonaangevende internationale tijdschriften, boeken. Internationale onderzoekservaring is een belangrijk pluspunt.

U hebt aantoonbare kwaliteiten voor het academisch onderwijs. Onderwijservaring is een pluspunt.

U beschikt over organisatorische vaardigheden en u bent collegiaal ingesteld. U bezit ook leidinggevende capaciteiten in een universitaire context.

Indien u recent gepromoveerd bent, is het van belang dat u uw onderzoeks- en groeipotentieel met academische referenties onderbouwt.

De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen. Vooraleer u een lesopdracht in het Nederlands of het Engels doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands resp. het Engels te verwerven. Info op https://www.kuleuven.be/communicatie/intranet/taalattestering/

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling in een intellectueel uitdagende omgeving. De KU Leuven is een onderzoeksintensieve, internationaal georiënteerde universiteit die zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoert. Zij is sterk inter- en multidisciplinair gericht en streeft naar internationale excellentie. Zij werkt hiervoor actief samen met haar onderzoekspartners in binnen- en buitenland. Haar studenten biedt ze een academische vorming aan die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau.

U werkt in Leuven, een historische en tegelijk dynamische en levendige stad in het centrum van België, op twintig minuten afstand van Brussel, de hoofdstad van de Europese Unie, en op minder dan twee uur van Parijs, Londen en Amsterdam.

Afhankelijk van uw dossier en kwalificaties wordt u aangesteld of benoemd in een van de graden van het zelfstandig academisch personeel: docent, hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar. Junior onderzoekers worden in principe aangesteld als docent tenure track voor een periode van 5 jaar; nadien worden ze, bij positieve evaluatie, vast benoemd als hoofddocent.

De KU Leuven voert een gelijkekansen-en diversiteitsbeleid. Zij moedigt kandidaten uit groepen die de in de universiteit momenteel ondervertegenwoordigd zijn expliciet aan om zich kandidaat te stellen.

De KU Leuven is goed uitgerust om buitenlandse professoren en hun familie te verwelkomen en biedt praktische ondersteuning op het gebied van immigratie en administratie, huisvesting, kinderopvang, Nederlands leren, partner loopbaancoaching, ...

Om wetenschappelijke integratie en onderzoek in de eerste fase te faciliteren wordt een startfinanciering van 100.000 euro aangeboden aan nieuwe professoren, die geen substantiële andere financiering hebben en die minstens voor 50% aangeworven worden.

Meer informatie is te verkrijgen bij Prof. Lucie Vandewalle, academische contactpersoon (afdelingshoofd van de Afdeling Bouwmaterialen en Bouwtechnieken, email: Lucie.Vandewalle@kuleuven.be, tel.: +32 16 321172) of Professor Jaak Monbaliu (departementsvoorzitter van het Departement Burgerlijke Bouwkunde (email: Jaak.Monbaliu@kuleuven.be, tel.:+32 16 321661)

Meer informatie over de richtlijnen, reglement en aanvraagdossier is te verkrijgen bij mevrouw Kristin Vermeylen (kristin.vermeylen@kuleuven.be , tel. +32 16 32 09 07) of mevrouw Christelle Maeyaert (christelle.maeyaert@kuleuven.be , tel. +32 16 31 41 94).

Duurzame Betonstructuren (BOFZAP)

KU Leuven, Belgium
Apply before: