Skip to main content

Warning message

Doctoraatsonderzoeker voor "Chemische veiligheid van zwarte soldatenvlieg"

Doctoraatsonderzoeker voor "Chemische veiligheid van zwarte soldatenvlieg"

BAP-2019-141

De onderzoeksgroep Lab4Food, gevestigd op de KU Leuven campus in Geel, voert multidisciplinair onderzoek uit op voedings- en voederproducten om de verwerking en/of de functionaliteit ervan te verbeteren. De laatste jaren is het onderzoek sterk gefocust op insecten als nieuwe grondstof. Het Toxicologisch Centrum van de Universiteit Antwerpen heeft uitgebreide expertise in de karakterisatie van een breed gamma aan organische polluenten waaraan zowel mensen als het milieu worden blootgesteld. Voor de identificatie en bepaling van deze polluenten worden geavanceerde chromatografische en massaspectrometrische technieken gebruikt.

ENTOBIOTA -Van zwarte naar gouden soldatenvlieg (Hermetia illucens): meerwaardecreatie door exploratie van de microbiota en het metabolisme (FWO-SBO van 01/01/2019 tot 31/12/2022).
Larven van de zwarte soldatenvlieg worden gekweekt op een brede waaier aan organische reststromen, en zetten daarbij deze stromen om in waardevolle biomassa. De larven zijn rijk aan proteïnen en worden wereldwijd al gekweekt als voederingrediënt. Om de productie van deze insecten te optimaliseren, wordt de impact van de chemische samenstelling van het voer voor insecten op hun zoötechnische prestaties en hun chemische veiligheid onderzocht.
Zwarte soldatenvlieglarven kunnen efficiënt worden gekweekt op supermarktafval. Deze stromen bevatten echter vaak (micro)plastics en additieven voor plastics, die de groei van de larven kunnen belemmeren en hun chemische veiligheid als ingrediënt voor veevoeders in gevaar kunnen brengen. In dit project zal het vermogen van zwarte soldatenvlieglarven om plastic verpakkingsmaterialen met zijn additieven af te breken worden onderzocht, om zo hun potentieel als afvalverwerker volledig te kunnen benutten.

Dit project wordt gecoördineerd door de onderzoeksgroep Lab4Food van de KU Leuven, en uitgevoerd samen met de Universiteit Antwerpen, Thomas More Kempen en Inagro.

Opdracht:

* Je helpt bij de kweek van de larven van de zwarte soldatenvlieg.
* Je implementeert chemische analyses van plastics, additieven en hun metabolieten en voert ze uit op de larven.
* Je voert in beperkte mate microbiologische analyses uit op de larven.
* Je publiceert wetenschappelijke artikelen over je resultaten.
* Je bereidt een doctoraal proefschrift voor in het domein van de Biowetenschappen en de Farmaceutische wetenschappen.
* Je neemt beperkte taken op ter ondersteuning van onderwijs en onderzoek.

* Je beschikt over een masterdiploma chemie, biochemie, bio-ingenieur, industrieel ingenieur biowetenschappen, industrieel ingenieur biochemie of gelijkwaardig met minstens één onderscheiding of je zit in het laatste jaar van één van bovengenoemde richtingen en kunt uitstekende resultaten voorleggen.
* Je hebt een uitstekende kennis van het Engels, zowel gesproken als geschreven.
* Je kan op kritische wijze wetenschappelijke literatuur en empirische resultaten analyseren. Je hebt een vlotte schrijfstijl.
* Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken en toont hierbij voldoende initiatief.
* Je beschikt over voldoende chemisch analytische kennis om, na een on site training, zelfstandig chromatografische en massaspectrometrische analyses uit te voeren en te interpreteren.
* Ervaring in chemisch of microbiologisch onderzoek over insecten is een pluspunt.
* Je beschikt over voldoende kennis om, in samenwerking met andere onderzoekers binnen het project, microbiologische analyses uit te voeren.
* Je bent bereid om je onderzoek zowel op de KU Leuven Campus in Geel als op de Campus Drie Eiken van de Universiteit Antwerpen in Wilrijk uit te voeren.
* Je bent bereid mee te dingen naar extern gefinancierde onderzoeksbeurzen.

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling voor 4 jaar die bij voorkeur start op 1 juli 2019 of eerder en met een evaluatie na 1 jaar. Het onderzoek dient na 4 jaar te resulteren in een doctoraat. Ons dynamisch, multidisciplinair en professioneel team zal je ondersteunen bij het uitvoeren van je onderzoek en het behalen van je doctoraatsdiploma. Bovendien bieden wij de mogelijkheid om rechtstreeks samen te werken met verschillende bedrijven in de nieuwe insectenwaardeketen in binnen- en buitenland. Je krijgt ook de mogelijkheid om je onderzoeksplan en -resultaten op regelmatige basis af te toetsen bij de verschillende stakeholders op nationale en internationale bijeenkomsten en conferenties. Hierdoor kan je een internationaal netwerk uitbouwen en je communicatieve vaardigheden verder ontwikkelen.

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Mik Van Der Borght, tel.: +32 14 72 13 08, mail: mik.vanderborght@kuleuven.be of prof. dr. ir. Leen Van Campenhout, tel.: +32 14 72 13 60, mail: leen.vancampenhout@kuleuven.be.

Doctoraatsonderzoeker voor "Chemische veiligheid van zwarte soldatenvlieg"

KU Leuven, Antwerp
Quality Engineer, R&D Engineer