Skip to main content

Warning message

Doctoraatsbursaal Bodemverdichting in de landbouw (4 jaar)

Doctoraatsbursaal Bodemverdichting in de landbouw (4 jaar)

Uiterste inschrijvingsdatum
Sep 30, 2018 23:59

Vakgroep/directie/dienst
LA20 - Vakgroep Omgeving

Type contract
Contract van bepaalde duur

Diploma
bio-ingenieur, master in de (bio)wetenschappen, master in de geografie, master in de geologie of aanverwante disciplines

Bezetting
100%

Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving
Je bereidt een doctoraal proefschrift voor in het kader van het vierjarig interdisciplinair onderzoeksproject "Voorkomen en remediëren van bodemverdichting" dat o.a. gefinancierd wordt door het Agentschap Innoveren & Ondernemen van de Vlaamse Overheid (VLAIO Landbouw-traject) en start op 1 november 2018.
Context: Schaalvergroting en doorgedreven mechanisatie met inzet van steeds grotere en zwaardere machines leidt tot bodemverdichting. Wereldwijd maar ook in Vlaanderen is bodemverdichting naast bodemerosie één van de belangrijkste fysische bodembedreigingen en compromitteert duurzame landbouw. Bodemdegradatie een halt toeroepen werd dan ook door de Verenigde Naties naar voor geschoven als één van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG 15). Ook de Vlaamse Overheid zet tegenwoordig sterk in op het voorkomen en remediëren van bodemverdichting. Daarnaast zijn veel landbouwers bezorgd over de effecten van bodemverdichting op hun gewasopbrengsten en productiekosten. Dit Landbouw-traject vloeit voort uit de bezorgdheden over de impact van bodemverdichting op zowel economisch als milieukundig vlak. Bodemverdichting leidt in natte periodes tot o.a. een minder goede drainage en dus wateroverlast. In droge periodes kunnen wortels niet aan de diepere bodemlagen en kan veelal het vocht
vanuit de dieper lagen minder opstijgen, wat leidt tot droogtestress. Aangezien verschillende (Vlaamse) klimaatstudies langere droogteperiodes gevolgd door perioden van intense neerslag voorspellen zal een goede waterhuishouding in de toekomst nog belangrijker worden. Een beperkte beworteling kan tevens tot een reductie van de gewasontwikkeling en aanzienlijke opbrengstverliezen leiden.
Doelstelling: De algemene doelstelling van dit project is om de landbouwer tools aan te reiken voor preventie van bodemverdichting en om de effectiviteit van remediëringsmaatregelen te evalueren en te optimaliseren. Op die manier willen we de maatregelen meer ingang doen vinden in de landbouwpraktijk en dus bijdragen aan een duurzame landbouw.
Consortium: Het interdisciplinair consortium van het onderzoeksproject bestaat uit Instituut voor Landbouw-, Visserij-en Voedingsonderzoek (ILVO - Eenheid Plant), Universiteit Gent (onderzoeksgroep Bodemfysica), Inagro en de Bodemkundige Dienst van België.
Jouw functie: Je bent verantwoordelijk voor de opvolging van de biologische, chemische, fysische en hydrologische eigenschappen en processen in de bodem en diverse gewasparameters (o.a. doorwortelbaarheid, lucht- en waterhuishouding, opbrengsten, stikstofbeschikbaarheid) en milieugerelateerde parameters (o.a. brandstofverbruik, stikstofuitloging) in de verschillende veldproeven die in het kader van dit onderzoek zullen opgevolgd worden. Aangezien deze veldproeven zullen aangelegd worden op (probleem)percelen van verschillende landbouwers en bedrijfstypes verspreid over Vlaanderen, leunt het doctoraatsonderzoek sterk aan bij de landbouwpraktijk. Het effect van maatregelen ter voorkoming en remediëring van bodemverdichting (bv. aangepaste bandendruk, innovatieve lagedrukbanden, bodemconditie tijdens berijding, teeltopvolging en rassenkeuze, woelen, …) wordt op de percelen geëvalueerd. Je staat tevens in voor de verdere ontwikkeling en uitbreiding van de
Terranimo®-tool (www.terranimo.dk). Terranimo® is een bodemmechanisch model dat een inschatting maakt van het risico op bodemverdichting door berijden. Dit stelt de gebruiker (landbouwer, voorlichter, onderzoeker,…) in staat om het risico op verdichting van verschillende machines, bandentypes en -drukken, … te evalueren.
Het onderzoek gebeurt in nauw overleg met een universitaire promotor en een kerngroep van ILVO-medewerkers voor dagelijkse en praktische begeleiding, terugkoppeling en sturing. Je werkt nauw samen met andere onderzoekers in een jong en ambitieus internationaal onderzoeksteam dat werkt rond het evalueren van bodemstructuurbederf en haar effect op productie en omgeving in een veranderend klimaat.
Samen met je begeleiders stel je onderzoeksplannen op, maak je proefopstellingen en voer je analyses uit in het veld en in het laboratorium. Je maakt gebruik van de nieuwste meetapparatuur, inclusief drones en geofysische instrumenten. Je zorgt voor de verwerking van data, projectrapportering en wetenschappelijke publicaties van je onderzoeksresultaten.
Ons aanbod: Je wordt tewerk gesteld op twee verschillende standplaatsen: Universiteit Gent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen en het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), Eenheid Plant. UGent neemt op vlak van landbouw wereldwijd een top-10 in (plaats 9 op de Academic Ranking of World Universities, plaats 3 in Europa).
We bieden een afwisselend en uitdagend doctoraatsonderzoek met zeer sterke maatschappelijke relevantie. Je werkt in een dynamische omgeving met veel mogelijkheden voor eigen ontwikkeling en training binnen de bodemfysica en modellering. Via het Landbouw-traject heb je bovendien de mogelijkheid de resultaten van je onderzoek voortdurend te toetsen met andere spelers in het veld. Zo kom je o.a. in contact met onderzoeksinstellingen, praktijkcentra, beleid, landbouworganisaties, machineconstructeurs en bandenfabrikanten. Daarenboven geniet je ondersteuning van de verschillende projectpartners en brengt het opvolgen van de veldproeven op praktijkpercelen je in nauw contact met de landbouwers.
We bieden een heel aantrekkelijk verlonings- en opleidingspakket aan, met veel ruimte voor zelfontplooiing en eigen accenten.

Functieprofiel
* Je behaalde een diploma bio-ingenieur, master in de (bio)wetenschappen, master in de geografie, master in de geologie of aanverwante disciplines. Kandidaten die afstuderen in september 2018 worden ook aangemoedigd om te solliciteren.
* Je voldoet aan de eisen om recht te hebben op een doctoraatsbeurs.
* Je hebt affiniteit met de landbouw en de bodem.
* Je hebt basiskennis van bodemfysica; ervaring met Python, Matlab of andere rekentools is een pluspunt.
* Je bent bereid een korte periode te verblijven aan één van de onderzoeksgroepen in Denemarken, Zweden en/of Zwitserland waarmee de promotor goede contacten onderhoudt.
* Je neemt graag initiatief, je bent creatief, enthousiast, ambitieus en werkt resultaatgericht.
* Je bent gefascineerd door wetenschappelijk onderzoek en bent gemotiveerd om aan een doctoraat te werken.
* Je hebt een analytische geest en je kan ook informatie integreren.
* Je kan zelfstandig werken maar werkt eveneens graag in een team. * Je hebt heeft een zeer goede kennis van het Nederlands en het Engels, zowel mondeling als schriftelijk.

Solliciteren
Geïnteresseerde kandidaten sturen (uitsluitend per e-mail) een motivatiebrief en CV (met een kopie van diploma en puntenlijst) naar Prof. dr. ir. Wim Cornelis (Wim.Cornelis@UGent.be). Bijkomende informatie over de vacature of het onderzoeksproject kun je bekomen bij Prof. dr. ir. Wim Cornelis (Wim.Cornelis@UGent.be - 09 264 60 40) of dr. ir. Tommy D'Hose (tommy.dhose@ilvo.vlaanderen.be - 09 272 26 69)

Doctoraatsbursaal Bodemverdichting in de landbouw (4 jaar)

Contract Type: 
Temporary fixed-term contract