Skip to main content

Discipline Ingenieur

Responsibilities of the Discipline Ingenieur

 • De functie is binnen de ingenieur zijn vakgebied de eindverantwoordelijke voor het geven van gespecialiseerd technisch advies
 • Algemene technische ondersteuning en verantwoordelijk voor het managen van mono-disciplinaire technische projecten
 • Doel de gehele organisatie te ondersteunen
 • Profile of the Discipline Ingenieur

 • Fungeren als technisch eindverantwoordelijke gedurende de technische fase van projecten en verlenen van technische adviezen binnen het vakgebied, aan interne en externe partijen, met als doel te komen tot een uitvoering van het project dat voldoet aan de vooropgestelde standaarden
 • Geven van theoretische en praktische adviezen op vlak van ontwerp en uitvoering
 • Opstellen en controleren van technische lastenboeken of datasheets binnen het vakgebied rekening houdende met de wettelijke vereisten, normen, richtlijnen, best beschikbare technologie en TCO (Total Cost of Ownership)
 • Leiden, organiseren, uitvoeren, evalueren en bijsturen van projecten met technische diepgang, binnen het eigen vakgebied in samenwerking met andere medewerkers
 • Het bekomen van technische installaties die voldoen aan de wettelijke, uitbatings- en veiligheidseisen
 • Technisch vertalen van de behoefte in een conforme oplossing
 • Co√∂rdineren van het project van beginfase tot afsluitingsfase volgens de geldende PMO procedure
 • Plannen en rapporteren met betrekking tot het project met als doel een tijdige realisatie te bekomen en bovendien de stakeholders op de hoogte te houden van het projectverloop
 • Offer for the Discipline Ingenieur

 • Uitdagende projecten in lijn met jouw interesses en talenten
 • Persoonlijke opvolging en open communicatie zowel voor als na indiensttreding
 • Mogelijkheid tot het volgen van extra opleidingen
 • Inspirerende netwerkevents en legendarische afterwork drinks
 • Sterk netwerk van toonaangevende klanten
 • Expertise binnen IT, Engineering en Life Sciences
 • Een vliegende start voor elke junior, verdere groei en kennisdeling voor onze seniors
 • Discipline Ingenieur

  Pauwels Consulting, Antwerp
  Categories: 
  Engineering
  Degree Level: 
  Master
  Apply before: