Skip to main content

Discipline Ingenieur

 • De functie is binnen de ingenieur zijn vakgebied de eindverantwoordelijke voor het geven van gespecialiseerd technisch advies
 • Algemene technische ondersteuning en verantwoordelijk voor het managen van mono-disciplinaire technische projecten
 • Doel de gehele organisatie te ondersteunen • Fungeren als technisch eindverantwoordelijke gedurende de technische fase van projecten en verlenen van technische adviezen binnen het vakgebied, aan interne en externe partijen, met als doel te komen tot een uitvoering van het project dat voldoet aan de vooropgestelde standaarden
 • Geven van theoretische en praktische adviezen op vlak van ontwerp en uitvoering
 • Opstellen en controleren van technische lastenboeken of datasheets binnen het vakgebied rekening houdende met de wettelijke vereisten, normen, richtlijnen, best beschikbare technologie en TCO (Total Cost of Ownership)
 • Leiden, organiseren, uitvoeren, evalueren en bijsturen van projecten met technische diepgang, binnen het eigen vakgebied in samenwerking met andere medewerkers
 • Het bekomen van technische installaties die voldoen aan de wettelijke, uitbatings- en veiligheidseisen
 • Technisch vertalen van de behoefte in een conforme oplossing
 • Co√∂rdineren van het project van beginfase tot afsluitingsfase volgens de geldende PMO procedure
 • Plannen en rapporteren met betrekking tot het project met als doel een tijdige realisatie te bekomen en bovendien de stakeholders op de hoogte te houden van het projectverloop

Discipline Ingenieur

Jobat, Dessel
Categories: 
Engineering
Degree Level: 
Master
Apply before: