Skip to main content

Warning message

Directeur financiën, infrastructuur, personeel en organisatie

We're looking for a candidate to fill this position in an exciting company.

  • de activiteiten van deze diensten (ICT, facilitair management, financiën, kwaliteit en personeel) op elkaar afstemt;
  • je medewerkers motiveert en inspireert;
  • de interne processen stroomlijnt;
  • innovatie stimuleert;
  • rekening houdt met zowel de Vlaamse regelgeving als de ziekenhuiswetgeving.
  • een manager te zijn in hart en nieren;
  • over een stevige dosis knowhow van de opgesomde domeinen op beleidsniveau te beschikken. Vooral jouw expertise op het vlak van financiën en ICT is een belangrijk pluspunt;
  • een helicopterview te behouden, maar ook in te zoomen op de verschillende processen en procedures.

Directeur financiën, infrastructuur, personeel en organisatie

OPZC Rekem, Lanaken
Categories: 
Project Manager, Junior IT Engineer, Quality Engineer
Apply before: