Skip to main content

Warning message

Directeur financiën, infrastructuur, personeel en organisatie

We're looking for a candidate to fill this position in an exciting company.

  • de activiteiten van deze diensten (ICT, facilitair management, financiën, kwaliteit en personeel) op elkaar afstemt;
  • je medewerkers motiveert en inspireert;
  • de interne processen stroomlijnt;
  • innovatie stimuleert;
  • rekening houdt met zowel de Vlaamse regelgeving als de ziekenhuiswetgeving.
  • een manager te zijn in hart en nieren;
  • over een stevige dosis knowhow van de opgesomde domeinen op beleidsniveau te beschikken. Vooral jouw expertise op het vlak van financiën en ICT is een belangrijk pluspunt;
  • een helicopterview te behouden, maar ook in te zoomen op de verschillende processen en procedures.

Directeur financiën, infrastructuur, personeel en organisatie

OPZC Rekem, Lanaken
Project Manager, Junior IT Engineer, Quality Engineer