Skip to main content

Warning message

Digital Project Manager / Product Owner - NL

Digital Project Manager / Product Owner - NL

brussels, belgium

15 hours ago

Language

*

Reference

#12798

Description

Amaris is een onafhankelijke en internationale Technologie- en Management Consulting Groep. Amaris werd opgericht in 2007 en is al gevestigd in meer dan 50 landen en ondersteunt meer dan 750 klanten wereldwijd gedurende de hele levenscyclus van hun projecten. Onze expertise omvat 5 innovatiegebieden: Engineering & High Technologies, Biotech en Pharma, Informatietechnologie, Telecommunicatie en Business & Management. Met meer dan 65 kantoren wereldwijd, biedt de Groep klant specifieke ondersteuning aan klanten op al hun locaties en veel mogelijkheden voor internationale carrières voor werknemers.

In 2018 streeft Amaris een omzet van 260 miljoen euro en 5000 werknemers. Bovendien staat de groei en ontwikkeling van ons personeel centraal met naar verwachting 2000 nieuwe job openings. Onze ambitie is de groeiende lijn van de afgelopen 10 jaar voort te zetten en een leidende internationale speler in onafhankelijk advies te worden

Your Role

Het client is op zoek naar een product owner /technisch analist in het kader van de: - de ontwikkeling van een woningpas, - de ontwikkeling van een data-kennisplatform Energie, - een redesign van de back-office voor de handhavingsprocessen van het client. Voor deze functie werkt de product owner/technisch analist nauw samen aan entiteitsoverschrijdende projecten met IT-experten van andere entiteiten en organisaties binnen de Vlaamse overheid (vb. Informatie Vlaanderen, departement Omgeving, OVAM, Wonen-Vlaanderen, …)

Technische context

In de hoedanigheid van product owner voert de kandidaat volgende taken uit:
* Bewaking timing, scope en budget;
* Opstellen van en eigenaarschap over de backlog; onderhoud van de backlog in overleg met afgevaardigden van de verschillende entiteiten;
* Analyseren van vereisten en het formuleren van deze vereisten naar het team als user stories;
* Bewaken van kwaliteitsvol eindproduct, in samenwerking met een UX-team.
* Het nemen van beslissingen en het prioriteren van het werk van het ontwikkelteam;
* Goedkeuren van de releases;
* Communiceren van nieuwe functionaliteiten en wijzigingen naar interne stakeholders. In de hoedanigheid van technisch analist ondersteunt de kandidaat het Client in het evalueren van technische scenario's voor de realisatie van de woningpas, het data-kennisplatform Energie en de redesign van de EPB/EPC-Back Office
* Bewaken en valideren van architectuurrichtlijnen en -standaarden, binnen een bestaand architecturaal kader op basis van hedendaagse webstandaarden, met als doel om op een coherente manier systemen te integreren.
* Proactief en reactief analyseren van business behoeften en noden vanuit een ICT-architecturaal standpunt om business-behoeften adequaat te vertalen naar een performante en coherente ICT-oplossing voor de woningpas en het data-kennisplatform
* Communicatie en overleg plegen met alle mogelijke betrokken partijen met als doel een draagvlak te creëren en actief daadwerkelijke integraties te verwezenlijken.

Zakelijke context

Het client is een verzelfstandigd agentschap van het beleidsdomein Omgeving van de Vlaamse overheid. Het client geeft uitvoering aan een duurzaam energiebeleid. Haar belangrijkste taken zijn het stimuleren van rationeel energiegebruik en milieuvriendelijke energieproductie. Om de dienstverlening klantgericht en efficiënt te laten verlopen, ontwikkelt het client een aantal ICT-toepassingen. De woningpas is een digitaal paspoort voor elke woning zodat eigenaars eenvoudig kunnen nagaan hoe energiezuinig een woning is, en welke andere informatie de overheid over de woning heeft (vergunningen, bodemattest, woningkwaliteit, …). De woningpas is een initiatief van het client, Departement Omgeving, Wonen-Vlaanderen en OVAM. Meer info vind je op https://www.energiesparen.be/renovatiepact/tweedefase/werf2 Het Data-kennisplatform Energie betreft de uitwerking van een platform met dataverwerking, integratie en rapporteringsfunctionaliteit om de gegevensuitwisseling met de actoren
betrokken bij het clientte structureren. De EPB/EPC-Back-Office betreft de integratie van een geïntegreerde applicatie voor dossierbeheer binnen de back-office van het client. Het betreft een opdracht voor een 80 à-90 tal mandagen die eventueel verlengd wordt.
If you want to know more about life at Amaris or you need any extra information on the job application you want to apply to, visit our Amaris Discussion page. Our ambassadors are here to guide you or answer any question you have.

Apply form

Digital Project Manager / Product Owner - NL

Amaris, Flanders
Contract Type: 
Permanent contract
Categories: 
Production Engineer, Project Manager
Career level: 
Manager
Apply before: