Skip to main content

Deskundige Dienst Stedenbouw/Ruimtelijke Ordening

  • Instaan voor vertegenwoordiging van de afdeling Stedenbouw/Ruimtelijke Ordening met het oog op een optimale klantgerichte externe communicatie;
  • Verstrekken van informatie over alles wat met ruimtelijke ordening te maken heeft: bouwen, verkavelen, structuurplannen, bijzondere plannen van aanleg, uitvoeringsplannen, ...
  • Tijdig en correct administratief en procedureel afhandelen en adviseren van de omgevingsaanvragen en vergunningen;
  • Instaan voor een optimale informatiedoorstroming en stimuleren van communicatie zodat het beleid en de medewerkers goed ge├»nformeerd en betrokken zijn;
  • Bijdragen aan het gemeenschappelijk doel en goede relaties binnen het team;
  • Je rapporteert aan en werkt onder leiding van de omgevingsambtenaar.

Administratie, Klantgericht werken, Communicatie, Frans, Architectuur, Weg- en waterbouw, Nederlands, Recht, Informatica

Deskundige Dienst Stedenbouw/Ruimtelijke Ordening

HeadCount, Bredene
Categories: 
Engineering, Civil Engineering / Construction
Apply before: