Skip to main content

Deskundige

De deskundige onderwijs is de brugfunctie tussen het gemeentelijk onderwijs en het lokaal gemeentelijk beleid en externe onderwijspartners, in de breedste zin van het woord.

 • Je versterkt de directeurs van het GISO en GBS De Fonkel in het uittekenen van een gemeenschappelijke beleidsvisie rond kwaliteitsvol gemeentelijk onderwijs in al zijn facetten (personeelsbeleid, welbevinden,  HRM, ….) en biedt operationele ondersteuning om deze visie te  vertalen en implementeren.
 • Je adviseert en ondersteunt het lokaal bestuur als schoolbestuur en maakt de brug tussen de scholen, gemeentelijke diensten en externe onderwijspartners.
 • Samen met de dienst flankerend onderwijs, gemeentelijke diensten  en externe onderwijspartners bouw je een volwaardige dienst onderwijs uit met ieder zijn deskundigheid maar wel als collegiale back-up van elkaar.

 

Kernresultaatsgebieden

Het versterken en beleidsmatig ondersteunen van de directeurs GBS De Fonkel en GISO

Dit omvat onder meer volgende taken:

 • de directies begeleiden bij het uittekenen van een gemeenschappelijke beleidsvisie  en de vertaling ervan in een beleidsplan, in doelstellingen en acties;
 • samenwerken aan het meerjarenplan : de focus van de doelstellingen op onderwijsniveau afstemmen en het faciliteren en monitoren van de financiële processen;
 • participatie  en samenwerking met en van de interne of externe partners (CBE, flankerend onderwijs,…) bevorderen en ondersteunen;
 • projecten van en in de gemeentelijke scholen,die een kwaliteitsverbetering creëren, voorstellen en mee implementeren (vb; schoolteamverbindende en schoolverbindende projecten, schoolkwaliteitscontroles, tevredenheidsenquêtes opmaken,…)  ;
 • reglementen/ brochures in het kader van toegankelijke communicatie naar alle doelgroepen  aanpassen ;
 • …….

 

Ondersteuning schoolbestuur om de gemeentelijke scholen efficiënt en effectief te laten functioneren.

Dit omvat onder meer volgende taken:

 • informeren, rapporteren en adviseren inzake onderwijswetgeving en wijzigingen;
 • opvolgen/notuleren van aanstellingen van leerkrachten, schoolpersoneel, verlofstelsels;
 • het begeleiden van de directies bij het samenstellen van de puntenenveloppes, het bepalen van de capaciteit en rapporteren naar het schoolbestuur;
 • inhoudelijke beleidsondersteuning en advies geven op schooleigen vlak: projecten om het welbevinden van de leerkrachten en leerlingen te bevorderen, ouderbetrokkenheid te verhogen, middagtoezicht, , schoolorganisatie tijdens crisissituaties,…;
 • vertegenwoordigt mee het schoolbestuur binnen de scholengroep Noordring, LOP SO Machelen-Vilvoorde- Grimbergen, scholengroep GISO, lokale onderwijsraad, vakbondsvergaderingen (ABOC),Toekomstforum Onderwijs Halle Vilvoorde,…;
 • organisatie van vakbondsoverleg
 • …..

 

Brugfunctie gemeentelijk onderwijs-gemeentelijke diensten -externe onderwijspartners

De deskundige onderwijs fungeert als brugfunctie tussen het gemeentelijk onderwijs-de gemeentelijke diensten-schoolbestuur en externe onderwijspartners en wakkert een efficiënte en doelgerichte samenwerking. 

Dit omvat onder meer volgende taken:

 • het capteren van noden bij de gemeentescholen;
 • ….

 

Meewerken aan de uitbouw dienst onderwijs

Samen met de dienst flankerend onderwijs, interne en externe onderwijspartners bouw je een volwaardige dienst onderwijs uit met ieder zijn deskundigheid en collegiale back-up van elkaar.

Dit omvat onder meer volgende taken:

 • meewerken aan de uitrol van gelijke kansenprojecten:  lokaal huiswerkbegeleidingsproject, brugfigurenproject, kinderarmoedebeleid, aanmeldingsprocedures, taalstimuleringsprojecten (Boekenstoet, schoolprojecten CBE, leesrugzakjes,… )

 

Up to date houden van kennis/tendensen in de onderwijswereld en een actief netwerk onderhouden

Dit omvat onder meer volgende taken:

 • het actief bijhouden en uitwisselen van kennis en ervaring met betrekking tot het vakgebied.
 • het actief opbouwen van professionele contacten met instanties zoals OVSG, andere lokale besturen betrokken bij de scholengroepen, LOP, departement onderwijs, andere lokale onderwijsdiensten,…
 • het volgen van de nodige vormingen, congressen,…

 

Overige werkzaamheden eigen aan de dienst

De deskundige verricht, op vraag van de teamcoach Welzijn/algemeen directeur, andere taken die aansluiten op de verwachte competenties en vaardigheden teneinde een efficiënte werking van de dienst te realiseren.

Nederlandse taal, Voortgangscontrole, Onderwijs, Brochures, School, Politiek, Openbaar bestuur, Maximum, Samenwerken, Communicatie, Werkzaamheden, Juridische richting, Arbeidsvoorwaarden, Vertaling, Management, Samenwerking, Rapporteren, Notuleren

Deskundige

Gemeente Machelen, Machelen
Categories: 
Project Management
Degree Level: 
Specialisation
Apply before: