Skip to main content

Warning message

De rol van een gedefinieerde mechanosensor in regulatie van skeletspierweefsel

De rol van een gedefinieerde mechanosensor in regulatie van skeletspierweefsel

BAP-2019-394

De Onderzoeksgroep Inspanningsfysiologie (Afdeling Bewegingswetenschappen, Groep Biomedische Wetenschappen, KU Leuven) nodigt zeer dynamische en gemotiveerde kandidaten uit om een PhD-positie aan te vragen om de mechanobiologie-gestuurde aanpassingen en regeneratie van volwassen skeletspieren te bestuderen. De Onderzoeksgroep Inspanningsfysiologie behandelt verschillende gebieden met betrekking tot de skeletspierfunctie van volwassenen en aanpassing aan mechanische belasting/onderbelasting en regeneratie. Onderzoek wordt gevoerd vanuit verschillende perspectieven: cellulaire en moleculaire mechanismen betrokken in de regulatie van het skeletspierfenotype; studie van mechanobiologische principes die betrokken zijn bij skeletspieraanpassingen en regeneratie; interactie tussen lichaamsbeweging en voeding op trainingsadaptaties en gezondheidsbevordering; fysiologische strategieën om de trainingsprestaties te verbeteren. Het onderzoeksteam houdt zich aan een geïntegreerde onderzoeksstrategie met
een sterke focus op experimentele studies in skeletspierfysiologie met behulp van verschillende methodologische benaderingen, bv. in vitro celculturen, genetisch gemodificeerde muismodellen, experimenten met geïsoleerde spieren of in vivo belasting-/onderbelasting-experimenten in verschillende dierlijke en menselijke modellen.

Volwassen skeletspieren vertegenwoordigen het grootste weefsel en vertonen een enorme plasticiteit voor een breed spectrum van stimulaties, maar ook tijdens regeneratie na verwonding. Mechanische impactkrachten zijn de drijvende krachten die skeletspieraanpassingen regelen tijdens belasting, onderbelasting en regeneratie. Het proces van het vertalen van een mechanische prikkel in een biologisch signaal dat gedefinieerde skeletspieraanpassingen mogelijk maakt, wordt mechanotransductie genoemd. In de afgelopen jaren werden verschillende genen geïdentificeerd die coderen voor mechanosensitieve eiwitten (mechanosensoren) om dit mechanotransductieproces te regelen tijdens aanpassingen aan belasting en regeneratie. Het precieze begrip van hoe mechanosensoren deze processen sturen, wordt echter nog steeds slecht begrepen. Het doel van dit doctoraatsproject is daarom om de rol van een gedefinieerde mechanosensor tijdens aanpassingen van volwassen skeletspieren aan belasting/onderbelasting en in
vivo regeneratie na verwonding te bestuderen.

In het eerste deel van het project zal de PhD-kandidaat cellijnen ontwikkelen die de expressie van het betreffende mechanosensor-gen missen door middel van CRISPR/Cas9-technologie. De PhD-kandidaat zal deze cellijnen vervolgens onderwerpen aan mechanische belasting met behulp van een gevestigde in vitro benadering om de rol van het betreffende mechanosensor-gen in de regulatie van spierprecursorcellen tijdens mechanisch belasting te bestuderen. In het tweede deel van het project zal de PhD-kandidaat een muismodel (Cre/loxP-systeem) ontwikkelen dat het betreffende mechanosensor-gen mist, specifiek in volwassen skeletspieren. Zodra dit muismodel gegenereerd is, zal de PhD-kandidaat fysiologische belasting- en onderbelastingprotocols uitvoeren op deze muizen om zo de impact te bestuderen van de betreffende mechanosensor op aanpassingen van volwassen skeletspieren aan fysiologische omstandigheden. Verder zal de PhD-kandidaat een in vivo letsel in dit muismodel induceren om de
regeneratiecapaciteiten van volwassen skeletspieren te bestuderen in functie van het betreffende mechanosensor-gen.

De groep van Frank Suhr focust zich op mechanobiologische principes in dwarsgestreepte spierweefsels en werkt daarvoor samen met nationaal en internationaal toonaangevende laboratoria (bv. het Onderzoekscentrum voor Skeletale Biologie en Engineering, KU Leuven, het MutaMouse Centre, KU Leuven of het Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire, Straatsburg, Frankrijk). In samenwerking met kernfaciliteiten van de KU Leuven (bv. SyBioMa of Genomics Core) zullen state-of-the-art benaderingen (bv. CRISPR/Cas9, Cre/loxP, RNA-seq, proteomics, super-resolutie microscopie) worden gebruikt naast de klassieke moleculair biologische/histologische/fysiologische toepassingen (bv. Western blot, qPCR, ex vivo spiertesten, etc.) om een gedetailleerd inzicht te krijgen in de rol van de betreffende mechanosensor in de controle en het management van volwassen skeletspieren.

* Je hebt een masterdiploma in biologie, biochemie, geneeskunde, biomedische wetenschappen, bio-ingenieurswetenschappen of bewegingswetenschappen.
* Je behaalde uitstekende resultaten tijdens je studie (bachelor en master).
* Je hebt uitstekende vaardigheden in biochemische/moleculaire biologie, celcultuur of muismodeltechnieken.
* Je hebt ervaringen met diermodellen en/of celculturen.
* Je hebt een zeer sterke interesse in de studie van de skeletspierfysiologie van volwassenen.
* Je hebt een zeer sterke interesse in de studie van mechanobiologische principes en hoe ze de skeletspierfysiologie van volwassenen controleren.
* Je bent creatief, neemt graag initiatief en kan zelfstandig werken.
* Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden.
* Je spreekt vloeiend Engels.
* Ook vloeiend Nederlands spreken, is een voordeel.
* In het bezit zijn van een FELASA B-certificaat om te werken met muismodellen is een voordeel

Taken en verantwoordelijkheden
* Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren ter voorbereiding van een doctoraatsthesis (zie project): organisatie en uitvoering/realisatie van experimenten, data-acquisitie en -analyses, schrijven van wetenschappelijke papers en congresdeelnames onder leiding van professor Frank Suhr.
* Assistentie/begeleiding van studenten in Bachelor en Master met hun thesis binnen het onderzoeksthema.
* Onderwijsassistentie voor de leden van het Departement Bewegingswetenschappen (in het Nederlands en het Engels).
* Administratieve en technische ondersteuning van de activiteiten binnen de Onderzoeksgroep Inspanningsfysiologie.

We bieden de doctoraatskandidaat een fulltimebaan in een intellectueel uitdagende omgeving. De kandidaat zal aanvankelijk voor twee jaar worden aangenomen, met de mogelijkheid van een verlenging van twee jaar in geval van een positieve evaluatie. De KU Leuven is een onderzoeksintensieve, internationaal georiënteerde universiteit (bv. 1e plaats op de Reuters Ranking voor meest innovatieve universiteiten in Europa) die zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoert. De universiteit is sterk gericht op inter- en multidisciplinair onderzoek en biedt haar studenten een academische opleiding die is gebaseerd op hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek. Succesvolle voltooiing van het doctoraartsprogramma zal resulteren in een doctoraat in de Biomedische wetenschappen. De kandidaat wordt verbonden aan de doctorale school voor biomedische wetenschappen.

Startdatum: 1 oktober 2019.

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Frank Suhr, tel.: +32 16 33 06 90, mail: frank.suhr@kuleuven.be of prof. dr. Katrien Koppo, tel.: +32 16 37 26 80, mail: katrien.koppo@kuleuven.be.

U kunt uiterlijk tot 9 augustus 2019 solliciteren voor deze functie via de online sollicitatietoepassing. Na een eerste selectie op basis van het kandidatendossier kan u uitgenodigd worden voor een interview dat zal plaatsvinden tijdens de week van 19 tot 23 augustus 2019.

De rol van een gedefinieerde mechanosensor in regulatie van skeletspierweefsel

KU Leuven, Bornem