Skip to main content

Customer Service Engineer - Advanced Therapy (m/f)

Job Description

Zinom je steentje bij te dragen aan de toekomst van de gezondheidszorg? Onze naam,Siemens Healthineers, werd gekozen als eerbetoon aan onze mensen, die zich metal hun energie en passie voor dit doel inzetten. Siemens Healthineers staatvoor de pioniersgeest van onze medewerkers in combinatie met een bijzondereengineering geschiedenis in de steeds evoluerende gezondheidszorg.

Wijbieden je een flexibele en dynamische omgeving met mogelijkheden om uit jecomfortzone te treden en om te groeien, zowel professioneel als op persoonlijkvlak. Klinkt je dat als muziek in de oren?

Wacht dan niet langeren vervoeg ons global team als

Customer Service Engineer - Advanced Therapy (M/V)

Jouw taken enverantwoordelijkheden:

 •  Je bent verantwoordelijk voor onderhoud, herstelling,installatie, ijking, enz. van de apparatuur voor medische beeldvorming.Je neemt hiertoe nauwgezet de termijnen en richtlijnen inzake productiviteit enrentabiliteit in acht. 

 • Je zal op termijn (na een grondige opleiding) vooral werkzaam zijn in de modaliteit Advanced Therapy met systemen zoals Artis Pheno, Artis Icono biplane, Cios Spin, die onder andere deel uitmaken van deze portfolio.

 • Je staat rechtstreeks in voor de klantentevredenheid met betrekking tot onze apparatuur. Je houding en handelingen zijn proactief met het oog op de optimalisering van zowel de prestaties als van ons imago bij de klant. 

 • Je bent tevens verantwoordelijk voor het beheer van reserveonderdelen met betrekking tot orderverwerking, lokale opslag, terugzendingen binnen vaste termijnen enz. rekening houdend met de economische gevolgen voor de onderneming

 • Je rapporteert nauwgezet over je activiteiten aan je manager en je maakt hiervoor gebruik van het mobiele platform dat tot je beschikking staat. Dit om o.a. het management zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele problemen en om de klantentevredenheid te optimaliseren. 

 • Je zal je activiteiten voornamelijk ontplooien in de regio Leuven-Hasselt-Luik-Namen

 • WOntdek hier meer over 1 van de producten binnen dit gamma, de Artis Pheno.

  Jouw kennis en vaardigheden:

 • Je beschikt over een Bachelor en/of Masterdiploma Industrieel ingenieur richting elektronica, elektriciteit, elektromechanica, automatisering, biomedische technologie. 

 • Degelijkekennis van elektriciteit/elektronica vereist.

 • Je hebt ITen netwerk kennis.
 • Een voorgaande professioneleervaring is een troef maar zeker geen vereiste.
 • Je beheert het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk, en hebt kennis van het Frans of bent bereid deze kennis bij te schaven. 
 • Je hebt een goede kennis vanhet Engels.
 • Beheersing vanMicrosoft-toepassingen: MSWord, MSExcel, MSOutlook, Windows 10 eninternet.
 • Je bent bereid te werken in een steriele, medische omgevingop toestellen waarmee interventionele ingrepen worden gedaan op vasculair,cardiologisch, orthopedisch en neurologisch vlak.
 • Opleidingen in het buitenland en een wachtdienst om de 2 maanden schrikken je niet af. 
 • Competenties:

  Jebent:

 • Oplossingsgericht

 • Communicatief

 • Resultaat- en kwaliteitsgericht

 • Leergierig

 • Stressbestendig

 • Autonoom en proactief

 • Analytisch

 • Flexibel

 • Onsglobal team:

  Siemens Healthineers is wereldwijd eentoonaangevend bedrijf op het gebied van medische technologie. 50.000toegewijde collega's in meer dan 70 landen zijn gebeten om de toekomst van degezondheidszorg vorm te geven. Naar schatting 5 miljoen patiënten over de helewereld profiteren dagelijks van onze innovatieve technologieën en diensten ophet gebied van diagnostische en therapeutische beeldvorming,laboratoriumdiagnostiek en moleculaire geneeskunde, maar ook van onze digitalegezondheids- en bedrijfsdiensten.

  Onze cultuur:

  Onze cultuur omarmt verschillendeperspectieven, een open debat en de wil om routines uit te dagen. Veranderingzit verweven in ons werk. Wij streven ernaar om de verandering in onze sectorte leiden in plaats van er alleen maar op te reageren. Daarom nodigen we je uitom bij ons nieuwe uitdagingen aan te gaan, je ideeën af te toetsen en succes tevieren.

  .

  Customer Service Engineer - Advanced Therapy (m/f)

  Siemens Healthcare NV, Beersel
  Categories: 
  Customer Service Engineer, Engineering
  Degree Level: 
  Bachelor
  Master
  Apply before: