Skip to main content

Control Room Operator

Deze vacature beoogt een functie als Control room operator in dagdienst (ochtend- en namiddagploeg) bij de regionale dispatching.

In dat kader zal je hoofdzakelijk de volgende taken uitvoeren:

  • Je bereidt voor en coördineert de schakelingen die voorzien zijn in de planning der snijdingen teneinde de schakeling veilig af te handelen en de installatie in een door het onderhoudspersoneel van Elia of door de netgebruiker gevraagde toestand af te leveren.
  • Je bereidt in- en uitdienstname voor en coördineert de uitvoering.
  • Je draagt bij tot het up-to-date houden van de noodzakelijke operationele documenten (basisschakelnota's, exploitatienota's enz.).
  • Je werkt mee aan de verbetering van de operationele processen van de dispatching.
  • Je zorgt indien nodig voor de bewaking van het net (ondersteuning of vervanging bij afwezigheid van een collega in volle shift). In dat kader draag je de volgende verantwoordelijkheden:
  1. Garanderen dat de spanningskwaliteit van het net die de klanten verwachten, permanent verzekerd is.
  2. Behandelen van alarmen en anomalieën op het net en van de systemen.
  3. Uitvoeren van de nodige controleberekeningen.
  4. Behandelen van incidenten en communiceren ivm deze incidenten.

Je volgt hiervoor gedurende verschillende maanden een intensieve opleiding, zodat je de nodige competenties kan opdoen om geleidelijk aan de verschillende taken op jou te nemen.

In eerste instantie bereid je de voorziene schakelingen voor en leg je ze ter validering voor aan alle betrokkenen. Je werkt eveneens actief aan het up-to-date houden van de operationele documenten die noodzakelijk zijn voor de goede werking van het Regionale Controlecentrum (RCC).

Tegelijkertijd volg je een opleiding om in een later stadium de schakelingen zelfstandig te kunnen leiden.

In aanvulling wordt een opleidingstraject voorzien binnen dispatching dat afgestemd is op je ervaring, zodat je de nodige kwalificaties kan behalen om de uitbating van het hoogspanningsnet te kunnen verzekeren.

Zodra je beschikt over de vereiste attestaties, kennis en competenties, kan je het team versterken in het kader van de dagdienst (afwisselend ochtend- en namiddagploeg - week 1: van 13 uur tot 20.36 uur, week 2 van 6 uur tot 13.36 uur, week 3: van 6 uur tot 13.36 uur, week 4: ma - woe van 7 uur tot 14.36 uur en do - vr van 10 uur tot 17.36 uur).

Op termijn is een verschuiving naar de volle shift mogelijk : drie ploegensysteem (06u - 14u / 14u - 22u / 22u - 06u)

Hoogspanningsnet, Planning, Communiceren, Informatica, Uitvoering, NET OP, Communicatieve, Electriciteit, Frans, Control Room, Stressbestendigheid, MS Excel, Dispatching, Stadium

Control Room Operator

Elia nv/sa, Antwerp
Categories: 
Developer, .NET Developer
Apply before: