Skip to main content

Business Analyst

Als Business Analyst analyseer je de behoeften van de business of van onze partner-klant, die je begeleidt. 

Om de bestaande processen binnen de organisaties van onze partner-klant relevanter en efficiënter te maken, analyseer je de behoeften van gebruikers om ze op te lijsten en te begrijpen. Je brengt de behoeften van gebruikers in kaart en formuleert voorstellen voor verbetering. 

Jouw taken: 

  • Op basis van de functionele/technische analyse, verzamel je zo veel mogelijk uit te werken informatie (business requirements), uitgaande van de behoeften van de partner-klant en van de eindgebruikers. 
  • Je definieert de functionele en/of technische vereisten en werkt op basis daarvan modellen uit die andere interne betrokkenen (projectleiders, architecten, analisten-programmeurs, ...) een beeld geven van de klantenbehoeften. 
  • Op basis van de uitgevoerde analyses stel je mogelijke verbeteringen op verschillende niveaus voor. 
  • Je prioriteert functionele en/of technische aspecten op basis van je begrip van de klantenbehoeften en het werk van gebruikers. 
  • Je houdt projectmanagers op de hoogte van de evolutie in je analytisch werk aan de hand van periodieke rapporten. Zo kunnen zij aan de bedrijfshiërarchie oplossingen aanbevelen en een beslissing afdwingen rond het vervolg van het project in de ontwerp- of ontwikkelingsfase. 
  • Indien nodig begeleid je het veranderingsproces bij onze partner-klant.

Français, Business, Analyse, Maximum, Prince, ETL, Néerlandais, Ontwerpen, Gestion de projets, Frans, Animation, Informatisering, Coachen, Design, Technische analyse, S-Lang, Esprit critique, Rapport, PMI, Efficacité, Informatica, PMI, Business, Prince, Analyse, Loodsen, Human Capital, Développement, Nederlands, Méthodologie, Initiatief nemen, Nieuwsgierig

Business Analyst

CIRB - CIBG, Brussels
Categories: 
Business Analyst, Business Analyst, Product Manager, Product Manager
Apply before: