Skip to main content

Business Analyst

Als Business Analyst bij Smals heb je inzicht in de werking van de sociale zekerheid en de gezondheidszorg van België. Je weet de link te leggen naar de implicaties hiervan voor de interne werkorganisatie van federale en regionale instellingen.
Je ondersteunt deze instellingen bij het verfijnen van hun visie en het formuleren van hun missie. Je faciliteert verandering op het niveau van organisatiestructuren en werkprocessen en weet hiervoor binnen de instellingen een draagvlak te creëren. Omgekeerd ben je in staat om binnen Smals de nodige impact te genereren zodat de belangen van de instellingen optimaal gediend worden.
Je helpt problemen bij de instellingen te vertalen naar concrete behoeften en je faciliteert de identificatie van werkbare oplossingen die, bij voorkeur, elders reeds hun nut bewezen hebben.
Je integreert mee ondersteunende tools. Tijdens de implementatiefase kijk je er op toe dat de ontwikkelingen in lijn blijven met hun oorspronkelijke businessdoelstellingen.
Als lid van de businessanalisten-community van Smals help je synergieën detecteren binnen en tussen de instellingen.
Je ligt ook mee aan de basis van het Competence Center van de businessanalisten van Smals en krijgt de kans om bij te dragen tot de verdere professionalisering van deze sleutelrol. Management, Business, BPMN, Nederlands, Focusgroep, Frans, Impact, Structureren, Six Sigma, Administration, Organigramme, Vertaling, Workshops, Créative, Analytical skills, Gezondheidszorg, Animation, Workshops, Design, Six Sigma, Sociale zekerheid, BPMN, Français, Sécurité sociale, Pragmatique, Néerlandais, Administratie, Business, Système de santé, Informatique, Impact

Business Analyst

Smals, Brussels
Contract Type: 
Home working
Categories: 
Business Analyst, Business Analyst, Quality / Security / Environment, IT
Apply before: