Skip to main content

Burgerlijk ingenieur (m/v/x)

Er is 1 plaats bij de dienst Controles – NCS (Nationale dienst voor Controle op het Spectrum) van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT). Uw administratieve standplaats bevindt zich in Brussel (Ellipse Building - Gebouw C, Koning Albert II-laan 35) maar de medewerkers van de dienst Controles - NCS werken vanuit de controlecentra in Gent, Antwerpen, Anderlecht en Luik. Aangezien het jouw taak zal zijn om deze medewerkers te ondersteunen en te begeleiden zal je je geregeld naar een van deze centra moeten verplaatsen (voornamelijk Gent en Antwerpen, sporadisch naar Anderlecht en Luik). 

De dienst Controles - NCS van het BIPT is belast met de meting en de behandeling van de storingen die het radiospectrum treffen. Deze dienst werkt hoofdzakelijk op basis van klachten. De NCS is belast met het "toezicht op de radiogolven" in de ruime zin van het woord. 

De NCS identificeert met behulp van meettoestellen alle bronnen van radiostoringen:

 • de radiocommunicatie van bedrijven, politiediensten, hulpdiensten, radioamateurs, CB'ers, afstandsbedieningen van schaalmodellen,
 • radiocommunicatie in de zee- en luchtvaart,
 • radioapparatuur uit het dagelijkse leven (babyfoons, afstandsbedieningen, afstandsbedieningen voor garagepoorten,...). 

Jobinhoud

Je leidt teams die controles op het terrein uitvoeren:

 • Je organiseert de dienst om een efficiënte werking en een snelle service aan de belanghebbenden te garanderen. 
 • Je helpt het personeel zodat de dienst als een team optreedt en de waarde van elke medewerker maximaal benut wordt. Dit houdt in dat:
  • je rechtstreeks instructies geeft, 
  • je feedback geeft en indien nodig bijstuurt, 
  • je motiveert en tegelijk het geleverde werk erkent, 
  • je verantwoordelijk bent voor de evaluatie van het personeel van jouw team. 
 • Je draagt bij tot de werking van de dienst op conceptueel niveau, behandelt de ingewikkelde dossiers of verifieert de uitvoering ervan om de juistheid van de technische controles en van de metingen te waarborgen. 

Je werkt in nauwe samenwerking met een team van ingenieurs aan de technologie voor spectrumcontrole:

 • Je neemt deel aan de ontwikkeling van nieuwe methodes en technologieën voor spectrummonitoring, bijvoorbeeld met behulp van een mesh network of drones. 
 • Je draagt bij tot de ontwikkeling van een vast monitoringnetwerk dat permanent en volledig automatisch het gebruik van het spectrum volgt en eventuele problemen aan de controle teams meldt. 
 • Je ontwikkelt nieuwe meetmethodes om de conformiteit van de radioapparatuur met de vigerende technische normen te valideren. 
 • Je schat de materiële behoeften van het personeel op het terrein en beoordeelt de opportuniteit om dat materiaal aan te kopen of om het zelf te ontwikkelen. 
 • Je stelt de bestekken op voor de aankoop van technisch materiaal. 
 • Je ontwikkelt systemen (hardware en software) aan de hand waarvan de teams op het terrein snel en op betrouwbare manier controles kunnen uitvoeren. 
 • Je bent het interne aanspreekpunt voor de technische vragen van de teams die de controles uitvoeren wat betreft het gebruik van het radiospectrum. 
 • Je verdiept je in het gebruik van ingewikkelde meettoestellen en legt de werking ervan uit. 
 • Je werkt mee aan de toepassing van (prototypes van) systemen (lassen, mechanische bewerkingen, ...). 

Meer info over de jobinhoud?

Karel-Jan De Braekeleer - Dienst personeelsmanagement
Contactpersoon BIPT (https://www.bipt.be/consumenten)
Tel.: 02/226.87.54
E-mail: human.resources@bipt.be

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies. 
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren. 
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's. 
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties. 
 • Je begeleidt medewerkers in hun groei en je geeft hen gericht feedback over hun functioneren (prestaties en ontwikkeling).

Technische competenties

 • Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Je hebt een goede kennis van de basisprincipes van telecommunicatie.
 • Je beschikt over een goede kennis van communicatietechnologieën en -protocollen.
 • Je bent in staat om systemen te ontwerpen en toe te passen (GPS-detectiesysteem). 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie in het vet wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd. De competentie "in team werken" weegt harder door in de eindscore (x2).

Niet vereist, wel een troef

 • Je kan je vlot in het Frans en in het Engels uitdrukken.
 • Je kan literatuur in het Engels lezen en begrijpen.
 • Je beschikt over een rijbewijs B.

Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum (16/09/2020):

 • Diploma van burgerlijk ingenieur uitgereikt door de Belgische universiteiten met inbegrip van de aan deze universiteiten verbonden scholen of gelijkgestelde instellingen, indien de studies ten minste 4 jaar hebben omvat.
 • Diploma van master burgerlijk ingenieur uitgereikt door een universiteit na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan diegenen die de studies hebben voleindigd aan de Polytechnische Faculteit van de Koninklijke Militaire School en die krachtens de wet van 11 september 1933 op de bescherming van de titels van het hoger onderwijs gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur, met de door de Koning bepaalde kwalificatie. 

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma?  

 • Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2019-2020 voor het behalen van het vereiste diploma. Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

2. Er is geen ervaring vereist. 

In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als ingenieur-adviseur (niveau A) met de bijhorende weddeschaal.

Loon

Minimum aanvangswedde: 

 • startersloon: 50.314,22 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
 • loon na 1 jaar: 63.139,21 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie en/of een taalpremie voor het Engels 
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren) 
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer 
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart 
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding 
 • allerlei sociale voordelen zoals een gratis hospitalisatieverzekering 
 • beschikken over een laptop en smartphone alsook vergoeding van bepaalde bijhorende kosten 
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer 
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen 
 • glijdende werkuren in een 38-uren week 
 • een halfjaarlijkse beheerstoelage 
 • mogelijkheid tot thuiswerk (na 6 maanden)

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma of, voor laatstejaars, je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting. Dat moet je ook opladen op het moment van inschrijving.

Burgerlijk ingenieur (m/v/x)

BIPT, Brussels
Contract Type: 
Temporary fixed-term contract
Categories: 
Civil Engineer
Degree Level: 
Master
Years of experience: 
All Levels
Career level: 
Junior
Apply before: 
Wed, 16/09/2020
Name of recruiter: 
SELOR / IBPT