Skip to main content

Burgerlijk Ingenieur (m/v/x)

Er is 1 contractuele plaats vacant bij de dienst Telecommarkt & Media van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) gevestigd te 1030 Brussel, Ellipse Building - Gebouw C, Koning Albert II-laan 35

De dienst Telecommarkt & Media van het BIPT, die samengesteld is uit een polyvalent team van een veertiental personen (burgerlijk ingenieurs en economisten), is belast met het uitwerken van de strategie die België in de elektronische communicatiesector zal volgen, evenals met alle economische en technische aspecten inzake telecommunicatie, inclusief de tarieven van de publieke dienst (marktanalyses, SMP (sterke machtspositie), tarieven, kostenmodellen), toegang en interconnectie (referentieaanbiedingen). 

Deze dienst stelt de marktanalyses van de elektronische-communicatiesector op en voert ze uit. Deze laatste hebben een duurzame en structurerende impact op de ontwikkeling van de sector (openstelling voor concurrentie van de kabelnetten of van de historische operator, vermindering van de wholesalekosten voor oproepen naar mobiele en vaste netwerken). De Dienst Telecommarkt & Media schept een kader voor de toepassing van de marktanalyses en houdt toezicht op de uitvoering van dat kader, desnoods via uitvoeringsbesluiten en operationele follow-up. Het actieterrein van de dienst is zeer ruim, gaande van de grote meerjaarlijkse marktanalyses die het kader vaststellen tot aan de praktijk op het terrein in overleg met de gehele sector van de elektronische communicatie. 

Deze dienst past de regelgeving toe die van kracht is in de beoogde sector, conform de Europese en internationale richtlijnen ter zake. Het gaat hoofdzakelijk om de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, gewijzigd bij de wet van 19 december 1997, de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. 

Meer info hier.

Jobinhoud

 • Je voert technische analyses uit die als basis dienen voor een beleid dat eerlijke mededinging op de betreffende markt mogelijk maakt:
  • analyse van het gebruik, van de tarifering en van de technische kenmerken van een dienst 
  • analyse van het marktaandeel van de spelers op basis van de factoren die de markt structureren (zoals de toegang tot de kapitaalmarkten/markten van financiële middelen, de diversifiëring van de producten/diensten, schaal- en breedtevoordelen, verticale integratie) 
  • analyse van de dynamiek van concurrentie op de markt 
  • prospectieve analyse van de technologische en marktontwikkelingen. 
 • Je zet de technische analyses in de expertisedossiers om in uitvoerbare adviezen om een stevig onderbouwd standpunt te kunnen aannemen. 
 • Je stelt besluiten op, met daarin verplichtingen die aan de operatoren moeten worden opgelegd om de technisch-economische aspecten conform het beleid van het BIPT te kunnen opleggen. Je voert de voor de operatoren uitvoerige maatregelen uit. Je stelt de technische aspecten op die in de wetgeving moeten worden opgenomen, je stelt voorstellen tot verzoening op bij geschillen tussen de operatoren. 
 • Je organiseert vergaderingen met de sector en met de marktspelers alsook hoorzittingen. 
 • Je bereidt, in samenwerking met de juridische dienst, de verdediging van het BIPT voor - dit voor rechtszaken betreffende de dossiers van de dienst. Je werkt samen met de Belgische Mededingingsautoriteit. 

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van burgerlijk ingenieur uitgereikt door de Belgische universiteiten met inbegrip van de aan deze universiteiten verbonden scholen of gelijkgestelde instellingen, indien de studies ten minste 4 jaar hebben omvat; 
 • Diploma van master burgerlijk ingenieur uitgereikt door een universiteit na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten; 
 • Getuigschrift uitgereikt aan diegenen die de studies hebben voleindigd aan de Polytechnische Faculteit van de Koninklijke Militaire School en die krachtens de wet van 11 september 1933 op de bescherming van de titels van het hoger onderwijs gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur, met de door de Koning bepaalde kwalificatie.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies. 
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren. 
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's. 
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid. 
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken. 
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen uit, op basis van je persoonlijke geloofwaardigheid.

Technische competenties

 • Je beschikt over sterke schriftelijke communicatieve vaardigheden: je brengt gegevens, ideeën en meningen correct en gestructureerd over, zonder taalfouten en met de juiste terminologie.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie in het vet wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt interesse in de telecommunicatiesector alsook in de Europese en internationale evoluties op dat gebied. 
 • Je werkt in een tweetalige omgeving en je buigt je over dossiers van technische aard of met een internationale dimensie. Een praktische kennis van het Frans en het Engels is dus een pluspunt. 

Solliciteren kan tot en met 09/09/2020.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Meer info over de jobinhoud?
Peter Vuchelen – Ingenieur-adviseur 
Contactpersoon BIPT 
Tel: 02 226 88 96 
E-mail: peter.vuchelen@bipt.be

 

Burgerlijk Ingenieur (m/v/x)

BIPT, Brussels
Contract Type: 
Permanent contract, Temporary fixed-term contract
Categories: 
Civil Engineer, Civil Engineer
Degree Level: 
Master
Years of experience: 
All Levels
Career level: 
Junior
Apply before: 
Wed, 09/09/2020
Name of recruiter: 
BIPT