Skip to main content

Warning message

2 burgerlijk ingenieurs - inspecteurs procesveiligheid (m/v/x)

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Je werkt bij de afdeling van het toezicht op de chemische risico’s (ACR) van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Deze afdeling telt momenteel 18 inspecteurs procesveiligheid. Onze dienst zorgt voor de organisatie en uitvoering van inspecties in de Belgische Sevesobedrijven.

De ACR is een tweetalige dienst met Nederlandstalige en Franstalige inspecteurs. De Nederlandstalige inspecteurs zijn uiteraard toegewezen aan bedrijven in het Vlaamse of Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar het uitvoeren van een inspectie met een Franstalige collega in een Franstalig bedrijf is mogelijk.

Andere opdrachten van de ACR die verband houden met de preventie van zware ongevallen zijn:

  • het voorzitterschap en secretariaat van de permanente overlegstructuur van de bevoegde Belgische overheidsdiensten (de Samenwerkingscommissie SevesoHelsinki)
  • het coördineren van de inspectieteams, bestaande uit inspecteurs van de verschillende bevoegde inspectiediensten
  • het vertegenwoordigen van België in diverse Europese werkgroepen en commissies

Functieomschrijving:

Je voert inspecties uit in de Belgische Sevesobedrijven. Er zijn een 400-tal Sevesobedrijven in België, waarvan er ca. 70% gelegen zijn in het Vlaams Gewest. Meer uitleg over de Seveso-regelgeving en de Seveso-bedrijven vind je op de website van de FOD WASO en de federale portaalsite Seveso.be.

Enerzijds inspecteer je of de bedrijven de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen hebben om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen ervan te beperken. Dit zijn inspecties naar procesveiligheid (Seveso-inspecties). Voor deze inspecties werk je nauw samen met de dienst Toezicht zwarerisicobedrijven van de Vlaamse milieu-inspectie.
Je maakt voor deze inspecties gebruik van de inspectie-instrumenten (vragenlijsten) die door de Afdeling van het toezicht op de chemische risico’s (ACR) werden ontwikkeld of van een specifieke vragenlijst die je op maat van het bedrijf hebt voorbereid (bijvoorbeeld op basis van het veiligheidsrapport).
 
Anderzijds inspecteer je de bedrijven om na te gaan of zij de welzijnswetgeving naleven. Hierbij doe je zelfstandig en op eigen initiatief inspecties, onderzoek je arbeidsongevallen en behandel je eventuele klachten.

Je maakt tijdens het inspectiewerk afspraken met de bedrijven om de vastgestelde tekortkomingen te corrigeren en je volgt de uitvoering hiervan op. Na elke inspectie stel je een rapport op met de belangrijke vaststellingen, de tekortkomingen en de gemaakte afspraken. Waar nodig zal je ook repressief optreden en de naleving afdwingen met de handhavingsmiddelen waarover je als sociaal inspecteur beschikt.

Je beoordeelt veiligheidsrapporten die de hogedrempelinrichtingen indienen. Je gebruikt de informatie in de veiligheidsrapporten om inspecties voor te bereiden.

Je stelt jaarlijks een planning op van de inspecties die je zal uitvoeren in de bedrijven die aan jouw sector zijn toegewezen.

Je helpt mee om nieuwe inspectie-instrumenten te ontwikkelen of om bestaande inspectie-instrumenten te herzien.

Je werkt mee aan korte publicaties met lessen uit interessante procesongevallen en incidenten.

Profiel:

Je bent burgerlijk ingenieur of behaal binnenkort jouw diploma in die richting. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.
Je hebt kennis van procesveiligheid en hebt goede schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden.

Aanbod:

Naast een aantrekkelijk loon (relevante ervaring telt mee bij de berekening van de anciënniteit)  kan je onder meer rekenen op en verschillende sociale voordelen en premies. Verder kan je genieten van een voordelige hospitalisatieverzekering en gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer. De dienst ligt vlakbij het station Brussel-Zuid en heeft een eigen bedrijfsrestaurant. Je krijgt een gsm en laptop en tussenkomst in de gsm-kosten. Dankzij de flexibiliteit van de job (thuiswerk, inspectiewerk en werken op kantoor in Brussel) ben je zeker van een goede balans tussen werk en privéleven.

Solliciteren
Heb je interesse voor deze job? Je kan tot en met 27 september 2019 solliciteren.

2 burgerlijk ingenieurs - inspecteurs procesveiligheid (m/v/x)

Selor, Brussels
Contract Type: 
Permanent contract
Categories: 
Civil Engineer
Degree Level: 
Master
Years of experience: 
No experience
Career level: 
Graduate
Apply before: 
Name of recruiter: 
Selor