ABT België

ABT België
Company Profile: 

ABT België NV maakt deel uit van de Oosterhoff Group als moedermaatschappij die in totaal een 450-tal medewerkers telt en 8 kantoren heeft verspreid over België, Nederland en Duitsland. Binnen de holding wordt de kennis en kunde van ABT met zijn verschillende vestigingen (Antwerpen, Velp, Delft,Haren en Dusseldorf) aangevuld door expertise in houten constructies van adviesbureau Luning, het full service bureau voor vastgoedadvies en management van BBN adviseurs en Meelis & partners die opdrachtgevers begeleidt bij het ontwikkelen, formuleren en implementeren van een integraal beveiligingsbeleid.

De bedrijven binnen de Oosterhoff Group hebben als doel om een kwalitatieve bijdrage te leveren aan de gebouwde omgeving, ieder op hun eigen vlak. Voor projecten waar op piekmomenten veel capaciteit of gespecialiseerde kennis voor nodig is, wordt nauw samengewerkt met de andere vestigingen en dochters. Dit zorgt voor een voortdurende kruisbestuiving tussen de verschillende disciplines en vestigingen. De synergie die daarmee tot stand komt, levert een onmiskenbare meerwaarde. Afzonderlijk of gezamenlijk zorgen wij voor integraal advies bij projecten van iedere denkbare schaal. Van techniek tot traject, van detail tot grote lijn.

Integraal ontwerpen
ABT België NV is een studiebureau voor stabiliteit, bouwkunde, infrastructuur technieken, bouwfysica en BIM, kortom een multidisciplinair ingenieursbureau dat een volledig pakket aan bouwtechnische dienstverlening verzorgt. Wij doen dit voor projecten van elke schaal en tijdens elke fase van het bouwproces: van initiatief naar ontwerp tot en met de uitvoering en exploitatie. Een goede communicatie tussen de diverse disciplines is voor ons vanzelfsprekend, net zoals de intensieve samenwerking met de architect. De architect en ABT vormen een complementair team. Tijdens de ontwerpfase vervult ABT een adviserende rol, maar vanaf de aanbestedingsfase tot en met de uitvoering kan de trekkersrol van de architect naar ABT verschuiven, die dan de verantwoordelijkheid neemt voor de bouwtechnische uitwerking, technische coördinatie, beheersing van het vooropgestelde budget en planning. Dergelijke samenwerkingen worden altijd op maat van het project en naar de wensen van de architect opgesteld.

BIM
Onze multidisciplinaire aanpak helpt ons om een voorloper te zijn binnen speerpunten zoals BIM. Sinds 2005 is ABT is bezig met het ontwikkelen van BIM vanwege de toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers. ABT heeft inmiddels ruime ervaring opgedaan met BIM, variërend van relatief eenvoudige tot complexe projecten, zowel projecten die volledig binnen ABT gerealiseerd worden en waarbij alle adviesdiensten betrokken zijn, als projecten met externe partners. Voor ABT is BIM geen software pakket of een gestandaardiseerde werkmethode, BIM wordt gebruikt als hulpmiddel om de projectdoelen van onze opdrachtgevers te realiseren. Het virtuele gebouw of 3D-model is integraal onderdeel van het overkoepelende BIM-proces. Door te werken met één ruimtelijk gecoördineerd ontwerp wordt de kwaliteit en afstemming tussen de verschillende bouwcomponenten geoptimaliseerd. Dit leidt tot een kortere doorlooptijd van het uiteindelijke bouwproces en een verbeterde prijskwaliteit verhouding.
 

 

18 Kammenstraat
2000 Antwerpen
Belgium

Map

Address information

18 Kammenstraat
2000 Antwerpen
Belgium