De Nucleair ingenieurs

Bent u ingenieur en op zoek naar werk? De nucleaire sector biedt verschillende mogelijkheden. Deze sector heeft gevarieerde vacatures in twee domeinen in het bijzonder. Ten eerste kunt u werk vinden in de medische sector, met radiotherapie en de productie van radio-isotopen met medische doeleinden. Van daaruit kunt u evolueren tot medewerker van een ziekenhuisdienst, een studiebureau of een biomedische industrie. De tweede nucleaire sector bij uitstek is de energiesector, die samenhangt met kerncentrales, organisaties voor research en development en privé- of publieke controle: consultancymaatschappijen voor energie of afvalbeheer bijvoorbeeld, of universitaire laboratoria. Pas afgestudeerden maar ook profielen met verschillende jaren relevante ervaring in het domein vinden een functieomschrijving die perfect bij hen past in deze sector.

Lees verder →
Projectmanager

Voor de functie van projectmanager moet u de samenhang van een team weten te garanderen dankzij goede sociale vaardigheden, en snel oplossingen vinden voor problemen door efficiënte technische oplossingen voor te stellen en ze duidelijk te communiceren. Over het algemeen wordt wel een eerste relevante ervaring gevraagd.

Bekijk alle vacatures
Project Manager

Bekijk alle vacatures
IT Engineer

Beroepen in de informatica, zoals IT Engineer, hebben uiteraard een plaats in de nucleaire sector. De beveiliging van systemen en netwerken, maar ook de probleemloze werking van applicaties en softwarepakketten zijn er onmisbaar om de rentabiliteit van de infrastructuur of het product te verzekeren.

Bekijk alle vacatures
Quality Engineer

De Quality Engineer dekt de rol van de veiligheids- en kritikaliteitsingenieur. Hij heeft als voornaamste taken het uitvoeren van risicoanalyses (en de vermindering ervan) maar ook het bewaken van de nucleaire veiligheid. Voor deze functie zijn een ingenieursdiploma en een groot verantwoordelijkheidsgevoel noodzakelijk.

Bekijk alle vacatures
Productie Ingenieur

De Productie Ingenieur werkt meestal in de industriële productie. Hij is verantwoordelijk voor het bewaken en verbeteren van alle processen die verband houden met de productie, maar hij staat ook in voor de veiligheid van de mensen die er werken. Dat allemaal om de rentabiliteit en de efficiëntie van het bedrijf te verbeteren.

Bekijk alle vacatures
Electromechanical Engineer

Electromechanical Engineers zijn erg interessante arbeidskrachten voor bedrijven in de nucleaire sector. Ze staan in voor de ontwikkeling en het testen van elektronische structuren en onderdelen en verzekeren vervolgens dat de productie en de opvolging van uitstekende kwaliteit zijn.

Bekijk alle vacatures
Mechanisch Ingenieur

In een nucleaire industrie zorgt de Mechanisch Ingenieur voor onderzoek naar statica, trillingen, enz. aan de hand van o.a. ontwerpsoftware. Hij ontwerpt (ontwikkeling, dimensionering, productie ...) tools, onderdelen of eenheden die nodig zijn voor de werking van het proces, met perfect respect voor het bestek dat hem werd verstrekt.

Bekijk alle vacatures
Consultant

De consultant kan, dankzij zijn geavanceerde technische en wetenschappelijke expertise, een nieuwe kijk bieden op de structuur, de werking of het product van de industrie waarvoor hij werkt. Als nucleair ingenieur komt hij tussen in het domein van zijn specialisatie.

Bekijk alle vacatures
Logistics Engineer

Het hoofddoel van de Logistics Engineer is het goederen- en informatieverkeer door de kosten te verlagen, zo efficiënt mogelijk te werken en de termijnen zoveel mogelijk te verkorten. Dat vraagt veel zin voor teamwork en een opmerkelijke proactiviteit.

Bekijk alle vacatures
R&D Engineer

Een van de rollen van de nucleair ingenieur is het versnellen van het onderzoek: het is dus een R&D Engineer (research en development). Deze vakman heeft stevige technische vaardigheden en is bijzonder creatief. Hij werkt meestal in een labo met proeven en modellen.

Bekijk alle vacatures
Sales Engineer

Vlotheid in de omgang en onderhandelingsskills zijn de twee onmisbare troeven van de Sales Engineer. Hij zorgt voor de verkoop van nucleaire oplossingen (medisch of energetisch) aan verschillende spelers die er nood aan hebben (ziekenhuizen, labo’s, grote energiebedrijven, enz.). Een commercieel-technisch profiel is dus sterk aanbevolen voor dit beroep.

Bekijk alle vacatures
Functional Analyst

Hebt u een goede kennis van de industriële en nucleaire uitdagingen en houdt u ervan om creatief te zijn in uw job? Dan zal dit soort functie bij u passen. Er zijn altijd technische innovaties te bedenken in de energiesector en de nucleaire sector bruist van ontwikkelings- en optimalisatiemogelijkheden.

Analyst Programmer

De Analyst Programmer neemt een element van het proces voor zijn rekening, analyseert de noden en biedt een antwoord aan de hand van een IT-oplossing. In het geval van een onderzoeksproject omtrent onderhoud, zal hij bijvoorbeeld zorgen voor de preventieve optimalisatie van de onderhoudsprogramma’s.

Supply Chain Engineer

Een van de beroepen waarvoor mensen worden aangeworven in de sector van producten en kernenergie is de Supply Chain Engineer - of logistiek verantwoordelijke. Deze heeft over het algemeen een uitstekend organisatietalent en kan goed coördineren. En dat in combinatie met een grote nauwkeurigheid.

Energy Engineer

In het medisch domein wordt bij verschillende uitrustingen kernenergie gebruikt voor diagnostische doeleinden of behandelingen, bijvoorbeeld MRI’s. Om zulke apparatuur te ontwikkelen is een ingenieursopleiding in nucleaire energie onmisbaar. Als u ook blijk geeft van leiderschap en goede sociale vaardigheden, dan bent u de ideale kandidaat.

Industrieel Ingenieur

De taken van de industrieel ingenieur in de nucleaire sector kunnen heel veelzijdig zijn en gaan van de uitvoering van haalbaarheidsstudies en het opmaken van een bestek, tot het leiden van een team in het veld. Een ruime inzetbaarheid en analytische geest zijn dus essentieel voor deze functie.

Developer

De Developer is een soort IT Engineer. Hij beheerst perfect IT-tools maar ook een bepaald aantal programmeertalen. Hij zorgt voor de ontwikkeling van nieuwe programma’s en software die onmisbaar zijn voor de veiligheid en de rentabiliteit van het bedrijf waarvoor hij werkt.

Chemical Engineer

De Chemical Engineer in de nucleaire sector werkt maatregelen en fysisch-chemische en radiochemische analyses uit voor bijvoorbeeld vloeistoffen in de circuits van de kerncentrale en brengt die tot een goed einde. Hij is ook verantwoordelijk voor het vinden van efficiënte oplossingen bij storingen.

Civil Engineer

Het allround profiel van de Civil Engineer zorgt ervoor dat hij kan tussenkomen in elke fase van de nucleaire industrie: hij kan afdelingshoofd, productieverantwoordelijke, enz. zijn. Zoekt u een job, dan moet u alleen nog solliciteren.

Data Engineer

Data Scientists en Data Engineers hebben een profiel dat veel wordt gezocht door technologische industrieën en de energiesector gaat mee met die stroom. Als u die opleiding hebt genoten, zult u geen problemen ondervinden om werk te vinden in de nucleaire sector.

Procurement Engineer

Er zijn openstaande functies voor Procurement Engineers in de nucleaire sector. De kwaliteiten die samenhangen met dit soort opleiding (proactiviteit, vlotheid in de omgang, enz.) wekken bij industrieën interesse voor mensen die het diploma hebben. Zij zullen dus zonder moeite werk vinden.

Afgestudeerd

Werk vinden in de nucleaire sector als pas afgestudeerde aan een polytechnische school of als ingenieur aan het einde van zijn studies is niet onmogelijk. Als u gemotiveerd en gepassioneerd bent en beschikt over een goede kennis van het domein, dan zullen aanwervingskantoren en bedrijven uw cv en motivatiebrief graag ontvangen.

Elektronica Ingenieur

Bent u voortdurend op zoek naar technologische innovaties, hebt u een grote wetenschappelijke nieuwsgierigheid en zin voor teamwork? Dankzij deze tweezijdige competentie (wetenschappelijk en menselijk) en uw diploma van Elektronica Ingenieur zult u makkelijk een interessante functie vinden.

Business Analyst

Een job vinden als Analyst is niet moeilijk als u de vereiste kwaliteiten hebt: stiptheid, logisch inzicht en leiderschap. De Business Analyst moet een globale kijk hebben op het bedrijf om het dan te kunnen adviseren omtrent de mogelijkheden die er zijn, bijvoorbeeld op vlak van het beheer van radioactief afval.

Systems Engineer

De Systems Engineer is onmisbaar om te waken over de goede werking en de veiligheid van de servers, IT-systemen, programma’s, enz. van het nucleair bedrijf. Deze vakman moet een geavanceerde technologische observatie uitvoeren en bijzonder reactief en efficiënt zijn bij problemen.

Software Engineer

De Software Engineer houdt zich bezig met het ontwikkelen van software waardoor het nucleair bedrijf zijn energieproductie kan waarborgen, de veiligheid van de medewerkers kan garanderen, bepaalde gegevens automatisch kan analyseren, enz. Voor deze functie moet u natuurlijk goed kunnen coderen.

Technician

De technische competenties van de technisch ingenieur zijn een troef tijdens een sollicitatiegesprek, evenals zijn zin voor teamwork. Ongeacht of hij nu solliciteert als onderhoudstechnicus, hoofdtechnicus of teamleider. Is dit uw profiel? Dan moet u alleen nog de vacatures raadplegen.

Electrical Engineer

Zoekt u een contract van bepaalde of onbepaalde duur of een eerste job als Electrical Engineer? Neem contact op met rekruteerders en aanwervingskantoren op onze pagina’s: dankzij uw profiel kunt u perfect aan de slag in de nucleaire sector en ligt er een mooie carrière voor u open.