De Energie ingenieurs

De energiesector biedt voortdurend vacatures voor gespecialiseerde of allround ingenieurs. Ingenieurs, met bijvoorbeeld elektrische energie als specialisme, hebben als taak om de elektriciteitsproductie te beheren en zoveel mogelijk te optimaliseren, distributie- en elektriciteitsmodellen te ontwerpen, software te ontwikkelen voor de optimalisatie van het verbruik, enz. De andere Energy Engineers kunnen ook kiezen tussen verschillende taken: verkrijgen van bouwvergunningen, controle op het nakomen van termijnen en budgetten, vaststellen van verschillende beperkingen (ecologisch, technisch, wettelijk, enz.), rendabel maken en optimaliseren van resultaten, enz. De openstaande vacatures zijn zowel gericht op pas afgestudeerden met interesse in energiebeheer zonder eerste werkervaring, als ervaren ingenieurs.

Lees verder →
Energy Engineer

De Energy Engineer verdeelt zich over verschillende beroepen, gespecialiseerd in functie van de desbetreffende energiesoort: Ingenieur in de elektrische energie, kernenergie, gas, zonne- en windenergie. Hij houdt zich bezig met het energieproject van A tot Z zoals een projectmanager en verzorgt de communicatie tussen de verschillende betrokkenen in de sector.

Bekijk alle vacatures
Projectmanager

De projectmanager coördineert de verschillende betrokkenen van de bouw en het gebruik van energiesystemen. Hij vormt de brug tussen de ingenieurs die zich bezighouden met exploitatie, boringen, processen, verbruik enz. zodat zijn project de vastgelegde doelen en de verwachte resultaten bereikt.

Bekijk alle vacatures
Sales Engineer

De Sales Engineer is de voornaamste link tussen de eindklant en de multinational of het energiebedrijf. Hij brengt de noden van de klant over aan de R&D-teams en zorgt ook voor de diagnose en het verslag van ongevallen zodat corrigerende maatregelen kunnen worden genomen enz.

Bekijk alle vacatures
IT Engineer

Ook met een opleiding informatica kunt u terecht op de arbeidsmarkt in de energiesector. Dan valt u onder het profiel van “smart grid” ingenieur: dat is een IT Engineer die alles wat met energie te maken heeft coördineert, berekent en optimaliseert, van de productie tot de distributie, aan de hand van de ontwikkeling van software en digitale programma’s.

Bekijk alle vacatures
Project Manager

Bekijk alle vacatures
Consultant

Het beroep van Consultant Engineer stemt overeen met dat van Projectmanager: hij is vaak gespecialiseerd en zal bepaalde delen van de uitwerking van het project gaan verdiepen en superviseren. Hij kan bijvoorbeeld haalbaarheidsstudies uitvoeren, de werf leiden of de verschillende mensen die er werken coördineren (technologen, geo-wetenschappers, architecten ...).

Bekijk alle vacatures
Productie Ingenieur

De Productie Ingenieur heeft over het algemeen de verantwoordelijkheid over de goede werking van het platform, maar ook de optimalisatie van de productie- en ontginningsmethodes en het beheer van het transport van gas en olie. In deze functie zal u dus veel reizen en meestal werken in het buitenland.

Bekijk alle vacatures
Logistics Engineer

Logistiek maakt deel uit van het Supply Chain Management, maar hier heeft de werknemer als voornaamste doel de klant tevredenstellen en niet noodzakelijk de optimalisatie van de kosten. Alleen wie in het bezit is van een ingenieursdiploma kan Logistics Engineer genoemd worden, in tegenstelling tot de benamingen “logistiek analist” of “logistiek medewerker”.

Bekijk alle vacatures
Afgestudeerd

Pas afgestudeerde ingenieurs zonder werkervaring zijn eveneens welkom in deze sector waar voortdurend mensen worden gezocht, ook al is hun gemiddeld salaris misschien minder aanzienlijk dan dat van ervaren profielen. Ze waarderen zeker deze eerste job om praktische kennis op te doen en voor de werkzekerheid die deze functie biedt.

Bekijk alle vacatures
Electromechanical Engineer

De Electromechanical Engineer is het gewend om te opereren in concrete en gevarieerde omstandigheden. Het is dus niet verwonderlijk om hem ook terug te vinden in het domein van de energieproductie. Als u beschikt over deze titel en u hebt interesse in de sector, aarzel dan niet om uw sollicitatie door te sturen.

Bekijk alle vacatures
Procurement Engineer

De voornaamste taak van de Procurement Engineer is het verkrijgen van de uitrusting die nodig is voor een bepaald project met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Daarvoor moet hij aanbestedingsdossiers opstellen en onderhandelen tot hij de beste leverancier heeft gevonden. Een dubbel diploma (commercieel-technisch) wordt altijd gewaardeerd in dit soort functies.

Bekijk alle vacatures
Developer

De expert in IT-ontwikkeling moet zorgen voor technologische observatie en de ontwikkeling van software die beantwoordt aan de noden van het bedrijf of de industrie waarvoor hij werkt. Daarvoor moet hij verschillende programmeertalen onder de knie hebben en zich onderscheiden door zijn nauwkeurigheid.

Bekijk alle vacatures
Quality Engineer

Quality Engineer, kwaliteitsbewaker, kwaliteitsverantwoordelijke ... Veel namen die verwijzen naar een beroep dat betrekking heeft op de gehele industriële keten. We kunnen hem gelijkstellen met de procesingenieur of de projectmanager: hij controleert of de bij de klant geleverde producten overeenstemmen en waakt erover dat de verschillende wettelijke en veiligheidsnormen nageleefd worden.

Bekijk alle vacatures
R&D Engineer

De taken van de R&D Engineer (Research en Development) zijn verschillende processen en materialen innoveren en testen met als doel de processen en de productie van brandstoffen te verbeteren. Daarvoor moet deze werknemer openstaan voor permanente vorming en moet hij nieuwsgierig en dapper zijn.

Bekijk alle vacatures
Data Engineer

Wie een job zoekt als Data Manager moet zich helemaal storten in het verzamelen, ordenen en analyseren van gegevens om zo een optimaal gebruik van natuurlijke bronnen te garanderen, of het nu gaat om fossiele brandstoffen of hernieuwbare energie, en om de groei van uw werkgever, hier de brandstofindustrie of een energiebedrijf, te bevorderen.

Bekijk alle vacatures
Industrieel Ingenieur

Als industrieel ingenieur moet u ruim inzetbaar zijn en zich snel kunnen aanpassen aan uw werkomgeving. In de energiesector krijgt hij de naam “procesingenieur” en staat hij in voor de technische opvolging van de installaties. Hij zorgt eveneens voor een goed rendement en vlotte werking. Hij houdt zich ook bezig met het beheer van de uitdagingen op vlak van milieu.

Bekijk alle vacatures
Business Analyst

Een relevante ervaring in een gelijkaardige functie en goede sociale vaardigheden zijn doorgaans vereiste competenties voor de rol van Business Analyst. In de energiesector wordt ook een goede wetenschappelijke en technische kennis van het domein gevraagd.

Bekijk alle vacatures
Electrical Engineer

De energiedomeinen zijn steeds op zoek naar een Electrical Engineer (of elektriciteitsingenieur). Zijn voornaamste taken zijn de ontwikkeling van elektrische systemen en het opstellen van een schema voor het verdelen van elektrische stroom bij de verschillende infrastructuren. Deze ingenieur staat voortdurend in contact met de technici en moet houden van teamwork om succesvol te zijn.

Bekijk alle vacatures
Systems Engineer

De complexe systemen van de energie-industrie kunnen alleen maar correct beheerd worden door een specialist in IT-systemen en netwerken. Bent u Systems Engineer, stuur dan uw cv en sollicitatiebrief naar bedrijven en rekruteerders. U mag snel een antwoord verwachten.

Bekijk alle vacatures
Analyst Programmer

Als expert in IT-tools, en meer algemeen de IT-sector, gaat de Analyst Programmer op zoek naar innovatieve oplossingen - onder de vorm van programma’s en software - voor de noden en problemen van het bedrijf, die hij samen met andere IT’ers ontwikkelt.

Bekijk alle vacatures
Functional Analyst

Dit beroep vereist theoretische kennis, maar tegelijk technische competenties en creativiteit. De Functional Analyst in de energiesector conceptualiseert, creëert en modelleert nieuwe processen die zorgen voor technische oplossingen voor problemen die zich voordoen bij gebruik van energie.

Bekijk alle vacatures
Technician

Technisch ingenieurs zijn professionals met een polytechnisch diploma, bijvoorbeeld een diploma van burgerlijk of industrieel ingenieur: ze zijn onmisbaar in de sector van elektriciteit, aardolieproducten, energietransitie, kernenergie, enz. Ze vinden dus zonder problemen een functie die bij hen past.

Bekijk alle vacatures
Mechanisch Ingenieur

Als er een Mechanisch Ingenieur wordt gezocht in de energiesector, dan is dat doorgaans om risicoanalyses uit te voeren voor het bedrijf waarvoor hij werkt, om experimentele studies te leiden en modellen te maken in verband met de bovengenoemde projecten.

Bekijk alle vacatures
Supply Chain Engineer

De job van Supply Chain Engineer in de energiesector heeft betrekking op het transport en de levering van energie. In deze functie bent u verantwoordelijk voor het zoeken van de meest geschikte oplossingen (software of menselijk) om elektriciteit of een andere energiesoort efficiënt en zo goedkoop mogelijk te transporteren tot bij de klant.

Elektronica Ingenieur

De aanwerving van Elektronica Ingenieurs in de energiesector komt heel vaak voor. Ook al houden ze zich over het algemeen bezig met het verkleinen van de onderdelen van elektrische systemen, hetgeen minder gevraagd wordt in de energiesector, toch maakt hun volledige wetenschappelijke opleiding hen geschikt voor veel taken.

Chemical Engineer

Energieproductie is niet vreemd voor de Chemical Engineer. Want iemand met een diploma van Chemical Engineer vindt zeker zijn plaats in de zoektocht naar alternatieve energie. Zijn innovatieve geest en nauwkeurigheid maken van hem een gezocht profiel door rekruteerders in de energiesector.

Civil Engineer

De Civil Engineer die werk zoekt, zal dankzij zijn profiel van allround ingenieur geen moeite hebben om een job te vinden in de energiesector. Zeker als hij daarbovenop ook beschikt over goede sociale vaardigheden. Procesingenieur, methode-ingenieur, technisch verantwoordelijke: bijna alle functie staan voor hem open!

Software Engineer

Beschikt u over een diploma van een polytechnische school en bent u gepassioneerd door technologische innovatie met betrekking tot de beperking van milieuschade, de optimalisatie van de energieproductie, enz.? De beroepen in de energiesector, en meer bepaald de functie van Software Engineer, zijn op uw lijf geschreven.